L-Aħbarijiet

Crux Invicta – Il-Kurċifiss Mirakuluż u l-Kapuċċini f’Għawdex: ktieb ġdid minn Fr Martin Micallef

Il-ktieb Crux Invicta – Il-Kurċifiss Mirakuluż u l-Kapuċċini f’Għawdex, ta’ Patri Martin Micallef O. Cap, jinseġ tapizzerija rikka ta’ ħajja Kapuċċina f’dawn il-gżejjer madwar il-leit motif tal-istorja tal-kurċifiss li hemm fil-knisja u l-kunvent tal-Ordni f’Għawdex.

Fuq l-isfond ta’ kif żviluppa l-kult tal-kurċifiss sa mill-ewwel sekli tal-era Kristjana, kemm fid-dinja Kattolika kif ukoll f’dawn il-gżejjer, l-awtur ilaqqam il-ġrajja ta’ kif dan il-kurċifiss, li nħadem fi Sqallija fl-1683 minn artist tajjeb u li s’issa għadu mhux magħruf, inġieb f’dawn il-gżejjer mill-Kommendatur Miceli, l-ewwel f’Malta u aktar tard, bil-ħidma tal-Għawdxi de Soldanis, għadda f’idejn il-Kapuċċini li kienu għadhom kemm fetħu l-kunvent tagħhom, tefgħa ta’ ġebla bogħod miċ-Ċittadella, f’Forn il-Ġir… Kompli aqra »

Żmien ir-Randan

Ritratt: Vatican Media

Għada l‑Erbgħa, 26 ta’ Frar 2020, il‑Knisja tagħti bidu għar‑Randan Imqaddes: 40 jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ‑ċelebrazzjoni tal‑Passjoni, il‑Mewt u l‑Qawmien mill‑mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. 

Bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku fostna f’Pentekoste, din is-sena l-Isqfijiet qed iħeġġu lill-Insara biex jirriflettu wkoll fuq it-tagħlim tal-Papa, b’mod partikolari fuq l-ewwel Eżortazzjoni Appostolika tiegħu ‘Evangelii Gaudium’ (Il-Ferħ tal-Evanġelju). Din l-eżortazzjoni tfakkarna li l-ferħ veru jinstab fil-laqgħa ma’ Kristu Rxoxt, li jfejjaq minn kull xorta ta’ mard personali u fil-komunitajiet tagħna, u għalhekk dawk li jduqu mill-fejqan u l-ferħ tiegħu jimtlew bil-ħeġġa biex ixandruh ma’ kulħadd… Kompli aqra »

Direttivi dwar it-Tqarbin

Kif nafu lkoll, bħalissa ma’ diversi pajjiżi qed tixtered ħafna l-Coronavirus (COVID-19).

Bħala miżura ta’ prekawzjoni u biex jiġi evitat kemm jista’ jkun il-periklu ta’ tixrid tal-Coronavirus, sakemm jingħataw direttivi oħra, it-Tqarbin Ewkaristiku bl-ostja għandu jsir biss fl-idejn u mhux fil-ħalq.

Fil-każijiet permessi għal Tqarbin mill-kalċi, it-Tqarbin m’għandux isir billi wieħed jixrob direttament mill-istess kalċi, iżda biss ‘per intinctionem’.

Infakkru wkoll li min jiċċelebra l-Quddiesa għandu jassigura ruħu li jkun iddiżinfetta idejh sewwa qabel ma tibda l-Quddiesa u, f’każ ta’ bżonn, qabel jibda jqarben… Kompli aqra »

Niżirgħu t-Tama! – aktar attivitajiet mill-Azzjoni Kattolika f’Malta

Dakinhar tad-90 Anniversarju, tat-twaqqif tal-Azzjoni Kattolika Maltija, id-19 ta’ Frar 2020, saret attività għall-istudenti u l-istaff fil-kappella tal-Università biex tħeġġeġ lill-persuni jkomplu niżirgħu t-tama; ikun xi jkun l-istat ta’ ħajjithom. L-attività bdiet bil-quddiesa li ssir ta’ kuljum, li tmexxiet minn Dun Keith Bonnici u Dun Bernard Micallef.

Dun Keith waqt il-quddiesa semma’ kif f’Malta l-ewwel żerriegħa nibtet fost l-istudenti tal-Università, b’inizjattiva tal-Professur Patri Danjel Callus, O.P… Kompli aqra »

Il-Papa jindirizza lill-isqfijiet tal-Mediterran f’Bari

Pope Francis on Sunday traveled to the southern Italian city of Bari on the final day of a meeting entitled “Mediterranean frontier of peace”. During his address to Bishops from 19 Mediterranean countries, the Pope described war as a “madness to which one can never resign oneself.” Don’t raise walls, he said, and don’t accept that one can die at sea without help.

Pope Francis’ address to the Bishop of the Mediterranean in Bari

Dear Brothers,

I am pleased that we can meet you and I am grateful that each of you has accepted the invitation of the Italian Episcopal Conference to take part in this meeting, which assembles the Churches of the Mediterranean.  When Cardinal Bassetti presented the idea to me, I readily accepted it, seeing it as an opportunity to begin a process of listening and discussion aimed at helping to build peace in this crucial part of the world.  For that reason, I wanted to be present and testify to the importance of the new model of fraternity and collegiality that you represent. 

I find it significant that this meeting takes place in Bari, since this city is so important for its links with the Middle East and Africa; it is an eloquent sign of the deeply rooted relationships between different peoples and traditions.  The Diocese of Bari has always fostered ecumenical and interreligious dialogue, working tirelessly to create bonds of mutual esteem and fraternity.  I purposely chose Bari, a year and a half ago, to meet leaders of Christian communities in the Middle East for an important moment of discussion and fellowship meant to help our sister Churches to journey together and feel closer to one another… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: Is-saħħa tal-edukazzjoni għal umanità iktar fraterna

Pope greets participants of Plenary of the Congregation for Catholic Education (Vatican Media)

Pope Francis addresses participants of the Plenary of the Congregation for Catholic Education, urging them to “unite efforts in a broad educational alliance to form mature people, capable of overcoming fragmentation and opposition and rebuild the fabric of relationships for a more fraternal humanity”.

“Education is a dynamic reality; it is a movement that brings people to light.” Those were the words of Pope Francis to participants of the Plenary of the Congregation for Catholic Education… Kompli aqra »

Il-Konferenza ta’ Bari tiddiskuti l-firda bejn il-popli fil-miżerja u dawk sinjuri

Ilbieraħ, 19 ta’ Frar 2020, ngħatat bidu għal laqgħa ta’ riflessjoni u spiritwalità ‘Il-Mediterran fruntiera ta’ Paċi’, f’Bari. Il-konferenza, organizzata mill-Konferenza Episkopali Taljana (CEI), infetħet mill-President tagħha l-Kardinal Gualtiero Bassetti, President fejn semma’ li llum il-ġurnata l-Mediterran spiċċa qabar għal eluf ta’ nies, meta qabel kien mużajk tal-kulturi u tradizzjonijiet Kristjani u jixtiequ jerġa’ jiġi kif kien. U għalhekk talab għall-ġustizzja u l-paċi kontra l-ħażen tal-gwerer, il-vjolenza u l-“kaos kontrollat”… Kompli aqra »

A Politics of Peace – ktieb minn Rev. Dr Nicholas Joseph Doublet

The book A Politics of Peace: The Congregation for Extraordinary Ecclesiastical Affairs during the pontificate of Benedict XV (1914-1922) is the result of years of research by the historian Rev. Dr Nicholas Joseph Doublet on this important structure of the Roman Curia during a pontificate that coincided with a delicate moment in world history.

The Congregation for Extraordinary Ecclesiastical Affairs can be considered the political ‘think tank’ of the Roman Curia as it was responsible for the Vatican’s bi-lateral relations with other states, as well as treating delicate ecclesiastical issues in the local churches… Kompli aqra »

L-Isqfijiet Maltin jattendu konferenza f’Bari dwar l-immigrazzjoni u l-paċi fil-Mediterran

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna u l‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi jinsabu f’Bari, l‑Italja, għall‑konferenza bit‑tema ‘Il‑Mediterran fruntiera ta’ paċi’.

Għal din il‑laqgħa hekk imsejħa ta’ riflessjoni u spiritwalità ser jattendu madwar 60 isqof minn 20 pajjiż tal‑Mediterran fl‑Ewropa, l‑Afrika ta’ Fuq u Lvant Nofsani. L‑immigrazzjoni hija waħda mit‑temi prinċipali ta’ din il‑konferenza li ser tiddiskuti wkoll l‑evanġelizzazzjoni taż‑żgħażagħ, l‑isfida tal‑qagħad u l‑paċi fir‑reġjun.

Il‑laqgħa f’Bari, li qed tiġi organizzata mill‑Konferenza Episkopali Taljana (CEI), tibda llum u tintemm il‑Ħadd 23 ta’ Frar… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza Ġenerali: Għal Ġesù, l-umli huma dawk li tgħallmu jgħassu t-territorju tar-relazzjoni tagħhom ma’ Alla

Pope Francis lets an elderly lady kiss his pectoral cross  (Vatican Media)

Pope Francis continues his catechesis on the Beatitudes at the Wednesday General Audience, reflecting on the third: “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth”. The official English-language summary is below:

Dear Brothers and Sisters: In our continuing catechesis on the Beatitudes, we now consider the third Beatitude: “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth” (Mt 5:5).  Scripture uses the term “meek” for the poor and the dispossessed of the land.  Jesus’ statement that the meek will inherit the earth can thus seems contradictory.  Yet the Lord tells us that the meek will inherit the earth.  The Beatitude ultimately points us to the heavenly homeland promised to the children of God.  For Jesus, the meek are those who have learned to guard the territory of their relationship with God and preserve his gifts of peace, mercy and fraternity.  Sin can destroy this inheritance, for the hatred and division that flow from sin are destructive.  Meekness, on the other hand, preserves this inheritance, enables it to grow and wins the hearts of others by love, kindness and friendship.  By imitating the meekness of Christ, may we help to extend his kingdom and come to receive the inheritance promised to us by the Beatitude… Kompli aqra »