L-Aħbarijiet

Live: Mument straordinarju ta’ talb mal-Papa Frangisku, illejla fis-6pm

Il‑Qdusija Tiegħu l‑Papa Franġisku, illejla, fis‑6pm, ser imexxi mument straordinarju ta’ talb mill‑Belt tal‑Vatikan. Minn Pjazza San Pietru, mingħajr nies preżenti fil pjazza, ser tiġi pproklamata l‑Kelma ta’ Alla, isir mument ta’ adorazzjoni tas‑Sagrament Imqaddes, u wara l‑Papa ser jagħti l‑Barka Urbi et Orbi (lill‑Belt u lid‑Dinja) bil‑possibbiltà li wieħed jirċievi l‑indulġenza plenarja.

F’dan iż‑żmien diffiċli, fejn fid‑dinja għaddejja l‑pandemija tal‑coronavirus, il‑Papa Franġisku qed jistieden lill‑Insara kollha jingħaqdu miegħu fit‑talb permezz tal‑mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali… Kompli aqra »

Il-pandemija tal-coronavirus: sejħa għal solidarjetà ma’ dawk li huma l-aktar vulnerabbli

F’dan iż‑żmien ta’ kriżi, imqabbel minn ħafna ma’ żmien ta’ gwerra, żmien fejn il‑pajjiż qed iwaqqaf kull tip ta’ operat sabiex jipprepara għall‑ġranet li ġejjijn, insejħu lill‑awtoritajiet sabiex jieħdu aktar miżuri konkreti ħalli jassiguraw li dawk in‑nies li qed jgħixu fil‑faqar ma jispiċċawx mingħajr il‑ħtiġijiet bażiċi għal ħajja dinjituża.

Ninsabu ferm imħassba dwar l‑impatt li l‑imxija tal‑coronavirus ser tħalli fuq dawk li huma l‑aktar vulnerabbli fis‑soċjetà tagħna.  Minkejja li l‑mard ma jiddiskriminax bejn in‑nies fuq bażi finanzjarja, soċjali, ta’ saħħa jew status ta’ immigrazzjoni, m’hemm l‑ebda dubju li l‑effetti ekonomiċi ta’ din l‑epidemija ser jagħmlu dan, u l‑iktar affettwati ser ikunu l‑foqra u dawk l‑aktar emarġinati… Kompli aqra »

Posposti l-poloz għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

Il‑poloz kollha għad‑dħul fl‑Iskejjel tal‑Knisja qed jiġu posposti minħabba r‑restrizzjonijiet kontra t‑tixrid tal‑coronavirus. Il‑Poloz ta’ Parteċipazzjoni tas‑subien u l‑bniet għad‑dħul fl‑ewwel sena sekondarja, u l‑Polza ta’ Parteċipazzjoni tal‑bniet tal‑ewwel sena primarja li kellhom isiru għada, il‑Ħamis 26 ta’ Marzu 2020, qed jiġu posposti. Se jkun hemm tibdil ukoll fil‑poloz ippjanati għal April. 

L‑Uffiċċju għad‑Dħul fl‑Iskejjel tal‑Knisja jinsab magħluq però l‑ħaddiema qed jaħdmu mid‑dar… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza Ġenerali: aħna msejħin ngħixu l-milja tal-ħajja

Pope Francis during his General Audience  (ANSA)

Pope Francis marks the 25th anniversary of Saint John Paul II’s Encyclical, Evangelium vitae, confirming that the fight to preserve human life and dignity is more important than ever.

March 25 marks both the Solemnity of the Annunciation of the Lord and the 25th anniversary of Evangelium vitae. Pope Saint John Paul II’s Encyclical, also known as the ‘Gospel of Life’, is dedicated to the value and inviolability of human life… Kompli aqra »

Il-Knejjes Insara f’Malta jingħaqdu fit-talb mal-Papa Franġisku

Il-Papa Franġisku stieden lill-mexxejja Nsara u lill-Insara kollha, biex illum 25 ta’ Marzu 2020, f’nofsinhar jinġabru spiritwalment u jitolbu t-talba tal-Missierna biex titwaqqaf il-pandemija tal-coronovirus. L-Arċidjoesi ta’ Malta stiednet lill-mexxejja ta’ Knejjes Insara oħra f’Malta biex jingħaqdu mal-Papa Franġisku permezz ta’ din it-talba li xxandret f’nofsinhar fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali. Kompli aqra »

Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

Fid‑dawl tas‑sitwazzjoni preżenti b’riżultat tal‑pandemija tal‑Covid‑19, l‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qegħdin joħorġu dawn id‑direttivi dwar: il‑Ġimgħa Mqaddsa u l‑Għid il‑Kbir, l‑Ewwel Tqarbina u l‑Griżma tal‑Isqof, u l‑Festi.

Il‑Ġimgħa Mqaddsa u l‑Għid il‑Kbir

Din is‑sena ma jsirux manifestazzjonijiet pubbliċi nhar id‑Duluri u tul il‑Ġimgħa Mqaddsa, inkluż Ħadd il‑Palm, il‑Ġimgħa l‑Kbira u l‑Għid il‑Kbir.

Ser jintbagħtu direttivi dettaljati lill‑kappillani, superjuri reliġjużi u saċerdoti, rigward iċ‑ċelebrazzjonijiet fil‑knisja b’rabta mal‑Ġimgħa Mqaddsa, fid‑dawl tad‑digriet maħruġ mill‑Kongregazzjoni għall‑Kult Divin u d‑Dixxiplina tas‑Sagramenti rigward il‑funzjonijiet tal‑Ġimgħa Mqaddsa… Kompli aqra »

Direttivi tal-Isqfijiet dwar l-akkumpanjament tas-saċerdot fil-funerali – 21/03/20

Fid-dawl tad-direttivi mill-awtoritajiet tas-saħħa, li daħlu fis-seħħ għall-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei u li jeżiġu li jidħlu biss familjari stretti għal ħin limitat fil-kamra mortwarja bil-konsegwenza li t-tberik tal-mejjet/mejta ma jistax isir, b’direttiva tal-Isqfijiet is-saċerdot li jkun se jmexxi l-funeral ma jidħolx fil-kamra mortwarja imma jakkumpanja lill-mejjet/mejta minn hemmhekk saċ-ċimiterju fejn issir it-talba u t-tislima tal-aħħar li soltu ssir fil-knisja, u t-talba u t-tberik qabel id-difna… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Kristu hu d-dawl li jdawwal id-dlam tagħna

Pope Francis gives his blessing overlooking St Peter’s Square 

“It is not enough to receive light”, said Pope Francis. We need to “become light… in order to manifest it with our whole life”.

The Light of the world

The Pope was reflecting on the liturgical readings for the Fourth Sunday of Lent. St John’s Gospel recounts the episode of the man born blind to whom Jesus gives sight… Kompli aqra »

Pospost il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Malta

Fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali fid-dinja, u bi qbil mal-Awtoritajiet u mal-Knisja Kattolika f’pajjiżna, il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex ser jiġi pospost. Id-data tal-vjaġġ tiġi definita aktar ’il quddiem.

L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex jieħdu din l-opportunità biex jistiednu lill-Insara jżommu lill-Papa Franġisku fit-talb tagħhom. Kompli aqra »