L-Aħbarijiet

16-il entità jappellaw lill-politiċi biex iqisu tassew il-ġid komuni

Aktar tħassib dwar l-abbozz ta' liġi għall-użu tal-kannabis

16-il entità impenjati fil-ħidma soċjali qed jesprimu t-tħassib tagħhom dwar il-proposti għall-abozz ta’ liġi dwar l-użu hekk imsejjaħ responsabbli tal-kannabis. L-entitajiet jinsabu fi qbil mal-pożizzjoni ta’ Caritas Malta u Fondazzjoni OASI li nhar il-Ħamis, 7 ta’ Ottubru 2021, reġgħu tennew li l-liġi proposta se tkun aktar ta’ ħsara milli ta’ ġid għas-soċjetà Maltija.

Dawn l-entitajiet, li wħud minnhom jaħdmu direttament mat-tfal u ż-żgħażagħ vulnerabbli, jinsabu mħassba speċjalment dwar il-messaġġ li jkun qed jgħaddi lit-tfal u ż-żgħażagħ dwar l-użu u l-kultura tal-kannabis… Kompli aqra »

Ħa jkun hu t-teżor ta’ qalbna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-28 Ħadd ta’ Matul is-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fl-istorja tat-twelid ta’ Ġesù, fl-Evanġelju skont San Luqa, hemm dik is-silta fejn Marija u Ġużeppi kienu qed ifittxu post fejn seta’ jitwieled Ġesù. U hemm sentenza li hi verament ta’ swied il-qalb. Tgħid: “ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda” (Luqa 2:7). Darba minnhom kont f’laqgħa ta’ talb, u kien hemm żagħżugħ li għamel din it-talba marbuta ma’ din il-ġrajja: “Mulej, agħmel li qalbna tkun bħal dak l-għar vojt u mhux bħal-lukanda mimlija… Kompli aqra »

Il-fraternità mhix biss ta’ sentiment u rieda, imma wkoll deċiżjoni – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tat-twaqqif tal-fraternità Ġesù u Marija

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn

“Ilkoll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma’ xi nisa u ma’ Marija, Omm Ġesù u ma’ ħutu.” (Atti 1:14). Fl-ewwel kapitlu tal-Atti tal-Appostli, it-tieni ktieb li tana Luqa, ktieb għażiż għalina, għax fl-aħħar kapitlu tiegħu, fil-kapitlu 28 tissemma Malta, u jissemmew il-Maltin flimkien ma’ Publiju. Fil-bidu ta’ dan il-ktieb, Luqa jiġbor l-esperjenza qawwija ta’ fraternità li kienu jgħixu l-appostli u d-dixxipli. U juża din l-espressjoni ‘lkoll qalb waħda’… Kompli aqra »

Insaħħu l-benesseri mhux l-użu tas-sustanzi

Is-settur tal-Iskejjel tal-Knisja, li jirrapreżentaw 55 skola, jesprimu tħassib serju dwar l-għaġla tal-abbozz ta’ liġi għall-użu tal-kannabis

Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika u l-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Knisja jixtiequ jesprimu tħassib serju għad-direzzjoni meħuda mill-Gvern biex jgħaddi l-abbozz ta’ liġi dwar l-użu tal-kannabis fi tmiem din il-leġislatura. Iktar minn hekk, il-Gvern ftit li xejn ta indikazzjoni dwar il-feedback li rċieva mill-pubblikazzjoni tal-White Paper f’Marzu li għadda.

Reazzjonijiet pubbliċi għall-White Paper indikaw li l-maġġoranza tal-feedback mogħti kien kritiku ħafna tal-proposta u l-impatt negattiv li din se jħalli fuq it-tfal u ż-żgħażagħ… Kompli aqra »

Lejn Knisja Sinodali – Komunjoni, Parteċipazzjoni u Missjoni

Il-Papa Franġisku, nhar il-Ħadd 10 ta’ Ottubru 2021, se jniedi l-mixja sinodali lejn is-Sinodu tal-Isqfijiet li se jsir fl-2023, bit-tema: “Lejn Knisja Sinodali – Komunjoni, Parteċipazzjoni, u Missjoni”.

Il-Papa qed jistieden lil kull djoċesi biex tipparteċipa f’dan il-proċess ta’ tħejjija, u tagħti bidu għal dan nhar il-Ħadd 17 ta’ Ottubru 2021. Għalhekk, dakinhar, Mons. Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa fil-bidu ta’ dan il-proċess min-naħa tal-Arċidjoċesi ta’ Malta… Kompli aqra »

Kors b’esperjenza prattika fil-gruppi taż-żgħażagħ

L‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali qed joffri l‑kors ta’ ‘Adolescent and Youth Ministry’ li se jkun qed jindirizza l‑isfidi li jiltaqgħu magħhom ż‑żgħażagħ illum. Dan il‑kors, li se jibda fit‑30 ta’ Ottubru, huwa mmirat għal dawk li jaħdmu jew jixtiequ jaħdmu mal‑adolexxenti u ż‑żgħażagħ.

Minn din is‑sena, il‑kors ser joffri spazju għal esperjenzi prattiċi fil‑gruppi taż‑żgħażagħ u kull parteċipant se jkun akkumpanjat minn mentor. It‑teorija u l‑esperjenza prattika ser jgħinu lill‑individwu jiżviluppa l‑ħiliet tiegħu bħala youth leader filwaqt li jiltaqa’ mad‑diversità ta’ kariżmi fil‑gruppi u l-movimenti fil‑Knisja f’Malta… Kompli aqra »

Caritas Malta u l-Fondazzjoni Oasi b’reazzjoni għall-proposta fil-liġi dwar il-kannabis

Caritas Malta flimkien mal-Fondazzjoni Oasi, jinsabu ferm konċernati li l-proposta ta’ qafas legali ġdid għall-użu responsabbli tal-kannabis, kif ippreżentata mill-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici, fis-6 ta’ Ottubru 2021, tmur oltrè minn dak li ġie ppreżentat fil-White Paper u jikkontempla wkoll id-distribuzzjoni tal-kannabis minn assoċjazzjonijiet għall-użu rikreattiv. Flimkien mal-proposti l-oħra dwar il-pussess u l-kultivazzjoni, dan hu pass ieħor lejn iktar normalizzazzjoni tal-użu tal-kannabis, iżid il-perċezzjoni liż-żgħażagħ li l-kannabis m’għandhiex perikli, u li eventwalment ikompli jiżdied l-użu… Kompli aqra »

Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Ġesù Nazzarenu f’Tas-Sliema

L-Arċisqof Charles Jude Scicluna llejla se jiċċelebra quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Claudio Borg, Dumnikan, bħala kappillan tal-parroċċa ta’ Ġesù Nazzarenu, Tas-Sliema.

Patri Claudio Borg twieled fit‑22 ta’ Awwissu 1963 u trabba fil‑parroċċa tas‑Sacro Cuor, Tas‑Sliema. Huwa studja l‑filosofija fl‑Università ta’ Malta u t‑teoloġija fl‑Università ta’ Bologna fl‑Italja.

Il‑formazzjoni reliġjuża tiegħu bdiet fl‑1986 fil‑Kunvent tal‑Madonna tal‑Għar, ir‑Rabat. Beda n‑novizzjat f’Settembru tal‑1988 u erba’ snin wara rċieva l‑Professjoni Solenni fl‑Ordni Dumnikan… Kompli aqra »

Il-Papa grat għall-kuraġġ tal-vittmi li kixfu l-abbużi ħalli l-Knisja tkun tista’ taqbad it-triq tal-fidwa

An independent commission established by French Catholic Bishops and religious has revealed that an estimated total of 330,000 people in France have been victims of sexual abuse within Church as children, and that between 2,900 and 3,200 priests and religious committed these crimes over a period of seventy years.

The Independent Commission on Sexual Abuse in the Church (CIASE) published its findings on Tuesday in a 2,500-page report after a two-and-a half-year investigation… Kompli aqra »

L-Isqfijiet Franċiżi dwar l-abbużi sesswali fil-Knisja: “Fadal ħafna xi jsir qabel ma nittamaw li jkun jistħoqqilna l-maħfra tagħhom”

Mr. Jean-Mark Sauvé, president of CIASE  (AFP or licensors)

An estimated 216,000 children were victims of sexual violence by between 2,900 to 3,200 priests, men and women religious in France over the past 70 years. However, when the victims of attacks by “lay people working in Catholic Church institutions” were included, the figure rose to 330,000. These shocking “figures” were released on Tuesday, October 5, in Paris in a Report presented by Jean-Marc Sauvé, president of the Independent Commission on Sexual Abuses in the Church ( CISAE), to Monsignor Eric de Moulins-Beaufort, president of the Bishops’ Conference of France ( CEF), and to Sister Véronique Margron, president of the Conference of Men and Women Religious in France ( CORREF)… Kompli aqra »