L-Aħbarijiet

Live: Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re – 26 ta’ Novembru 2023, 5pm

  Il-Bażilka Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

Knisja mibgħuta biex tilħaq lin-nies

Jitnieda l proċess ‘Knisja li Toħroġ’ fl Assemblea Djoċesana 2023

  Iċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni, Birkirkara

L‑Arċidjoċesi ta’ Malta nediet ir‑raba’ sena tal‑proċess ekkleżjali ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed: Knisja li Toħroġ’. Dan sar waqt l‑Assemblea Djoċesana annwali li ġiet fi tmiemha l‑Ġimgħa 24 ta’ Novembru 2023. Matul l‑Assemblea, iI‑grupp ta’ ħidma ta’ Knisja li Takkumpanja ta rendikont dwar xogħlu fejn ħass li jeħtieġ ikun hemm iktar għarfien fost l‑entitajiet tal‑Knisja stess kif ukoll li jissaħħaħ ix‑xogħol ta’ akkumpanjament li diġà jsir minnhom permezz ta’ formazzjoni… Kompli aqra »

Isqfijiet Ewropej se jiltaqgħu f’Malta biex jiddiskutu l-fidi Nisranija fl-Ewropa

Malta tospita l-Assemblea Plenarja tas-CCEE 2023

L-Isqfijiet Ewropej waqt l-Assemblea Kontinentali tas-Sinodu li saret fi Frar 2023

Madwar 40 isqof mill‑Ewropa se jattendu għall‑Assemblea Plenarja tal‑Kunsill tal‑Konferenzi tal‑Isqfijiet Ewropej (CCEE) li għall‑ewwel darba se ssir f’Malta, organizzata mill‑Konferenza Episkopali Maltija. Waqt din l‑assemblea, li kull sena ssir f’wieħed mill‑pajjiżi membri tal‑Kunsill, l‑isqfijiet se jiddiskutu t‑tema ‘Passi Ġodda għal Knisja Sinodali fl‑Ewropa’. Dan wara s‑Sinodu ppresjedut mill‑Papa Franġisku, li l‑ewwel parti tiegħu ntemmet ix‑xahar li għadda… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet djoċesani fil-festa ta’ Kristu Re

Nhar il‑Ħadd li ġej il‑Knisja f’Malta se tiċċelebra l‑festa ta’ Kristu Re. B’rabta ma’ din il‑festa hekk importanti għall‑Knisja Kattolika, fil‑jiem li ġejjin il‑Knisja f’Malta se tiċċelebra tliet ċelebrazzjonijiet djoċesani importanti. Din is‑sena l‑Assemblea Djoċesana se terġa’ ssir fuq jumejn waqt li il‑Jum Dinji taż‑Żgħażagħ se jiġi ċelebrat permezz tal-attività Encounter.

L‑Assemblea Djoċesana

Għada l‑Ħamis 23 ta’ Novembru u l‑Ġimgħa 24 ta’ Novembru, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta ser tlaqqa’ l‑Assemblea Djoċesana li se tkun ippreseduta mill‑Arċisqof Charles Scicluna… Kompli aqra »

1,790 post vakanti għall-istudenti fl-iskejjel tal-Knisja

Ir‑regolamenti għad‑Dħul fl‑Iskejjel tal‑Knisja f’Malta u f’Għawdex għas‑sena skolastika 2024‑2025 jinsabu fuq il‑websajt tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta knisja.mt.

B’kollox hemm 1,790 post vakanti għall‑istudenti (1,538 f’Malta u 252 f’Għawdex). L‑applikazzjonijiet se jsiru kollha online. L‑applikazzjonijiet tal-‘Ewwel Kriterju’ għal Malta u Għawdex se jintlaqgħu bejn il‑21 u t-30 ta’ Novembru 2023.  L-‘Applikazzjoni Tard’ se jintlaqgħu bejn is-7 u l-14 ta’ Diċembru. L‑applikazzjonijiet ta’ ‘Applikanti l‑Oħra’ jintlaqgħu bejn l‑1 u l‑14 ta’ Frar 2024… Kompli aqra »

Ma nħallux il-biża’ xxekkel ir-responsabbiltajiet tagħna – L-Arċisqof

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Birkirkara

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-sena diġà smajna bil-kelma ‘talent’. Jekk tiftakru f’wieħed mill-Ħdud kellna l-parabbola sabiħa ta’ Ġesù dwar il-maħfra ta’ dawk it-tnejn li kellhom jagħtu somma ta’ flus, wieħed kellu jagħti lil sidu 10,00 talent. U għedna li talent hi kelma antika li tfisser kejl tad-deheb jew tal-fidda. Hu kejl qawwi ħafna. Illum meta ssarraf talent jew ta’ fidda jew tad-deheb, qed nitkellmu dwar mijiet ta’ eluf, jekk mhux miljuni… Kompli aqra »

Caritas tipproponi strateġiji biex jinqered il-faqar

Caritas Malta bħala organizzazzjoni globali bil-għan li teqred il-faqar, qed tipproponi li titrawwem aktar empatija bil-volontarjat u tkun miġġielda l-istigma tas-saħħa mentali. L-organizzazzjoni qed tissuġġerixxi wkoll li ssir reviżjoni tal-mudell ekonomiku biex jiġi pprijoritizzat l-individwu u tinxteħet aktar attenzjoni fuq l-irwol tal-ambjent fil-proċess tal-qerda tal-faqar.

Fi stqarrija fil-Jum Internazzjonali għall-Faqar, imfakkar mill-Knisja Kattolika fid-19 ta’ Novembru, Caritas qalet li d-definizzjoni tal-faqar, bħalma ntqal mill-Papa Ġwanni XXII, tinkludi d-dritt għall-ħajja, l-integrità tal-ġisem, u l-ħtiġijiet essenzjali għal żvilupp xieraq, inkluż ikel, kenn, u kura medika… Kompli aqra »

Riċerka: Il-kontribut importanti tar-reliġjużi u l-lajċi fl-iskejjel tal-Knisja

Studju dwar il-futur tal-iskejjel tal-Knisja

Minn riċerka li saret fost l‑iskejjel tal‑Knisja ħareġ li hu essenzjali li wieħed mill‑għanijiet prinċipali tal‑iskejjel kollha tal‑Knisja f’Malta u Għawdex jibqa’ li tinżamm l‑identità Nisranija, minsuġa dejjem mal‑kariżmi differenti tal‑kongregazzjonijiet. Dan filwaqt li tkompli tissaħħaħ il‑formazzjoni Nisranija li tingħata lill‑istudenti, staff, u ġenituri.

Ir‑riċerka hi l‑ewwel fażi tal‑proċess li s‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija, l‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja u l‑Kunsill Superjuri Maġġuri Reliġjużi qed jagħmlu sabiex jaraw x’inhi t‑triq ’il quddiem għall‑iskejjel tal‑Knisja f’Malta u Għawdex, li jaqdu mas‑17,000 student u jħaddmu iktar minn 3,000 edukatur… Kompli aqra »

Ejja nkunu dawk li nħawlu s-siġar mhux inqaċċtuhom – L-Arċisqof

Quddiesa bil-gradwati ġodda tal-MCAST

  Il-Bażilka tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Kelma ta’ Ġesù, tinstema’ pjuttost ħarxa u anke stramba. Tgħiduli, għaliex? Għax dan il-qari, qegħdin noqorbu lejn tmiem is-Sena Liturġika, is-sena tat-talb tal-Knisja, qabel nerġgħu nibdew sena ġdida, bl-Avvent, bit-tħejjija għall-Milied. Allura, fl-aħħar jiem tas-sena naqraw l-Evanġelji, li fihom Ġesù jitkellem dwar il-ħajja, t-tmiem tal-ħajja, il-ġudizzju, u anke sinifikat profond tal-eżistenza tagħna.

Tgħiduli, aħna qegħdin niċċelebraw il-ħajja, qegħdin niċċelebraw l-entużjażmu ta’ bidu ġdid; qegħdin ukoll nirringrazzjaw lil Alla, ta’ parti mill-ħajja tagħna li ntemmet għall-grazzja ta’ Alla b’suċċess… Kompli aqra »

Jimpurtani – maratona ta’ mħabba minn Caritas Malta

Caritas Malta tinsab fl-aħħar tal-preparamenti fl-organizzazzjoni ta’ maratona ta’ ġbir ta’ fondi li se ssir nhar is-Sibt 18 ta’ Novembru 2023 bejn il-11:00am u l-11:00pm.

Maratona ta’ mħabba, dis-sena bit-tema ‘Jimpurtani’, se tixxandar fuq l-istazzjonijiet televiżivi kollha, fejn minbarra skop ta’ ġbir ta’ fondi, Caritas Malta tkun qed twassal stejjer ta’ suċċess ta’ persuni li resqu għall-għajnuna għad-diversi servizzi li toffri din l-organizzazzjoni… Kompli aqra »