L-Aħbarijiet

Tħejjija għal-laqgħa kontinentali Ewropea – Sinodu fuq is-Sinodalità

Il-Knisja ta’ Alla bħalissa għaddejja minn proċess ta’ sinodu bit-tema ‘Lejn Knisja sinodali: komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni’. B’din is-sejħa, il-Papa Franġisku jistieden lill-Knisja kollha biex tirrifletti fuq tema deċiżiva għall-ħajja u l-missjoni tagħha.

Il-proċess ta’ dan is-Sinodu issa wasal fl-istadju kontinentali, li jikkonsisti fi żmien ta’ smigħ u dixxerniment tal-Poplu ta’ Alla kollu u tal-Knejjes lokali kollha fuq bażi kontinentali, li jwassal għal sensiela ta’ assemblej kontinentali… Kompli aqra »

L-Arċisqof jisħaq dwar id-drittijiet tal-vittmi ta’ abbuż mill-kleru

L-Arċisqof Charles Scicluna, meqjus bħala l-investigatur ewlieni tal-Papa Franġisku dwar abbużi mill-kleru, irrikonoxxa l-frustrazzjonijiet ta’ vittmi ta’ abbużi minħabba l-kultura stretta ta’ segretezza li għandu l-Vatikan fejn jidħlu isqfijiet Kattoliċi akkużati b’imġieba ħażina jew li ħbew dawn il-każijiet.

F’intervista man-National Catholic Reporter, ġurnal Kattoliku meqjus wieħed mill-iżjed progressivi fl-Istati Uniti tal-Amerika, Mons. Scicluna stqarr li l-Vatikan għadu ma wasalx f’dak li hu sejjaħlu “l-aħjar punt” fil-mod kif isegwi l-vittmi tal-abbużi, u sejjaħ il-materja “xi ħaġa li għad trid tkompli tiġi żviluppata”… Kompli aqra »

Ftehim kollettiv ġdid għall-impjegati tal-Kurja tal-Arċisqof

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Il-Kurja tal-Arċisqof u l-Union Ħaddiema Magħqudin innegozjaw u kkonkludew ftehim kollettiv ġdid għall-impjegati tal-Kurja u t-Tribunal Ekkleżjastiku li jkopri s-snin 2023-2025. Dan il-ftehim ġie ffirmat nhar it-12 ta’ Jannar mis-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, is-Sur Michael Pace Ross u l-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Voice of the Workers, is-Sur Josef Vella. Dan il-ftehim jirrikonoxxi l-kompetenza, l-esperjenza u fuq kollox il-lealtà tal-impjegati eżistenti, filwaqt li għandu l-iskop li jattira talent ġdid… Kompli aqra »

It-Tribunali jfakkru li l-Knisja trid tkun qrib dawk uliedha li jħossuhom imbegħdin minnha – L-Isqof Galea-Curmi

Diskors ta' merħba fil-ftuħ tas-Sena Ġudizzjali tat-Tribunali tal-Provinċja Ekkleżjastika Maltija

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

#kt-adv-heading_3c66e0-79, #kt-adv-heading_3c66e0-79 .wp-block-kadence-advancedheading {font-size:24px;} Il-messaġġ tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Eċċellenzi Reverendissimi,
Membri tat-Tribunali Ekkleżjastiċi,
Mistiendna distinti,

Hu ta’ pjaċir kbir għalija li nilqagħkom f’isem l-Arċisqof Scicluna għal dan il-ftuħ uffiċjali tas-Sena Ġudizzjali tat-Tribunali tal-Provinċja Ekkleżjastika Maltija. L-Arċisqof jinsab indispost illejla u allura din is-sena dan l-unur li niftaħ s-sena forensi mess lili.

Din hi l-ħames inawgurazzjoni minn meta bdiet issir; inqabżet sena waħda biss minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija, u għalhekk qed nieħu gost li għal darb’oħra t-tliet tribunali laqgħu bil-qalb l-istedina tal-Papa Franġisku sabiex ikunu dejjem iktar miftuħa għal dawk il-membri tal-Knisja li jixtiequ jdawlu l-kuxjenza tagħhom imma spiss jinżammu lura mill-istrutturi ġudizzjali tal-Knisja għal raġuni jew oħra… Kompli aqra »

Sejjaħli b’Ismi

Tnedija ta' wirja fotografika

Wara xhur ta’ ħidma li fihom saru sensiela ta’ sessjonijiet ta’ djalogu bejn il-migranti u l-komunità, il-Ħadd 11 ta’ Diċembru tnediet il-wirja Sejjaħli b’Ismi. Dan il-proġett interkulturali huwa frott kollaborazzjoni bejn it-tim ta’ Sejjaħli b’Ismi, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi u l-JRS (Malta) u qed ifakkar ukoll l-20 sena anniversarju mill-ewwel żbark kbir ta’ persuni li jfittxu l-ażil fuq xtutna.

Waqt it-tnedija tal-wirja li saret fis-Sagristija tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta, il-President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi Daniel Darmanin semma d-diskors li l-Papa għamel reċentement wara ż-żjara tiegħu fil-Bahrain… Kompli aqra »

L-Arċisqof jaħtar delegat ġdid għall-Kultura

L-Arċisqof Charles Scicluna ħatar lil Dun Claude Portelli bħala Delegat għall-Kultura, bir-responsabbiltà wkoll tar-riġenerazzjoni tal-Istitut Kattoliku, fil-Furjana. Monsinjur Arċisqof irringrazzja lil Mons. Ġwann Galea ta’ 22 sena servizz bħala direttur tal-Istitut Kattoliku.

Dun Claude rċieva l-formazzjoni edukattiva tiegħu fil-Kulleġġ St Edward’s, il-Birgu. Huwa rċieva l-formazzjoni saċerdotali fis-Seminarju tal-Arċisqof tal-Virtù kif ukoll fil-fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta, fejn iggradwa fil-Liċenzjat fit-Teoloġija Pastorali. Huwa ġie ordnat saċerdot fit-28 ta’ Lulju 2002… Kompli aqra »

Il-Parroċċa ta’ Fleur-de-Lys tgħaddi f’idejn l-Arċidjoċesi ta’ Malta

L-Arċidjoċesi ta’ Malta u l-Provinċja Maltija tal-Ordni tal-Aħwa tal-Karmelu temmew il-proċess li bih l-Provinċja Karmelitana qed tgħaddi l-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu fi Fleur-de-Lys u l-kumpless anness magħha lill-Arċidjoċesi ta’ Malta għall-użu pastorali tal-istess parroċċa. Mit-Tnejn 9 ta’ Jannar 2023, il-kura pastorali tal-poplu t’Alla miġbur fil-parroċċa ta’ Fleur-de-Lys ser taqa’ taħt ir-responsabiltà diretta tal-Kleru djoċesan. L-Arċisqof Charles Scicluna qed jaħtar lil Dun Darren Pace bħala amministratur parrokkjali ta’ din il-parroċċa… Kompli aqra »

Quddiesa fl-Epifanija bil-preżentazzjoni tan-Nunzju Appostoliku l-ġdid Savio Hon Tai-Fai

  Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

Nhar il-Ħadd li ġej fid-9.30 a.m. Mons. Arċisqof Savio Hon Tai-Fai se jqaddes quddiesa fis-solennità tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Jikkonċelebraw l-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. Dakinhar Mons. Hon Tai-Fai se jkun preżentat bħala n-Nunzju Appostoliku l-ġdid tas-Santa Sede għal Malta. Kulħadd huwa mistieden jattendi għall-quddiesa biex jagħtih merħba.

Mons. Savio Hon Tai-Fai, bħala nunzju, għandu r-responsabbiltà li jirrappreżenta l-Papa mal-Knisja f’Malta u Għawdex, kif ukoll mal-awtoritajiet ċivili… Kompli aqra »

€300,000 għar-restawr tal-Knisja ta’ Ġieżu fil-Belt

Bħalissa għaddej xogħol ta’ restawr fil-Knisja Franġiskana tal-Madonna ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu) fil-Belt Valletta b’investiment ta’ €300,000.

F’kummenti li ta lil Newsbook.com.mt Fr Ramon Farrugia qal li dan ix-xogħol ta’ restawr kien ħolma tal-komunità li issa se ssir realtà. Żied jispjega li x-xogħol illi għaddej bħalissa jagħmel parti minn proġett ta’ restawr estensiv, kemm fil-kunvent kif ukoll fil-knisja. “Bis-saħħa tal-Ministeru u tad-Direttorat tar-Restawr nittama li fi żmien sena jkollna l-parti esterna tal-knisja ta’ Ġieżu restawrata ħa tingħata lura l-glorja u d-dinjità li jixirqilha,” qal Fattufia… Kompli aqra »