L-Aħbarijiet

Il-Papa Franġisku jibda l-Vjaġġ Appostoliku fil-Kazakistan

Pope Francis boards the papal plane at Fiumicino

The papal plane took off from Rome’s Fiumicino airport on Tuesday at 7:36 AM with Pope Francis aboard, along with a compliment of around 80 journalists in the papal entourage.

The Pope’s 38th Apostolic Journey abroad takes him to the Nur-Sultan, the capital of Kazakhstan, where he is expected to arrive at around 5:45 PM local time (GMT+6) after a roughly 6.5-hour flight… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitlobna ninkwetaw għall-proxxmu

  Pjazza San Pietru fil-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb,

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jippreżentalna t-tliet parabboli tal-ħniena (ara Lq 15:4-32); jissejħu hekk għax juruna l-qalb ħanina ta’ Alla. Ġesù jirrakkontahom biex iwieġeb għat-tgemgin tal-Fariżej u l-iskribi, li qed jgħidu, “Dan jilqa’ għandu lill-midinbin u jiekol magħhom” (v. 2). Kienu qed jieħdu skandlu għax Ġesù kien mal-midinbin. Jekk dan, reliġjożament, għalihom kien skandaluż, meta jilqa’ lill-midinbin u jiekol magħhom, Ġesù jurina kif inhu magħmul Alla: Alla ma jeskludi lil ħadd, jixtieq li kulħadd ikun mal-mejda, għax iħobb lil kulħadd bħala wliedu, lil kulħadd, bla esklużjoni, lil kulħadd. Allura, t-tliet parabboli jiġbru fil-qosor il-qofol tal-Evanġelju: Alla hu Missier u jiġi jfittixna kull darba li nintilfu… Kompli aqra »

Quddiesa mill-Arċisqof b’suffraġju għar-Reġina Eliżabetta II

Nhar il‑Ħamis li ġej, 15 ta’ Settembru 2022, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jiċċelebra quddiesa De Requiem għar‑Reġina Eliżabetta II f’għeluq il‑ġimgħa mill‑mewt tagħha, fis‑6:30 p.m. fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann fil‑Belt Valletta.

Il‑kongregazzjoni se tkun immexxija mill‑President ta’ Malta Dr George Vella. L‑awtoritajiet tal‑Istat u l‑Insara kollha f’Malta huma mistiedna jattendu għal din iċ‑ċelebrazzjoni. Is‑saċerdoti huma mistiedna wkoll jikkonċelebraw f’din il‑quddiesa.

Il‑quddiesa se tixxandar fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mtKompli aqra »

Ċelebrazzjoni ta’ 3 novizzi ġodda

Fra Darren Abela, Fra Christopher Bilocca u Fra Andre Bonaci kienu kkonfermati novizzi ġodda mal-Ordni Franġiskana Minuri, waqt quddiesa li saret fil-Knisja ta’ San Franġisk fil-Ħamrun.

Fil-quddiesa mmexxija mill-Ministru Provinċjal Twanny Chircop, kien hemm preżenti qraba u ħbieb ta’ dawn it-tliet novizzi kif ukoll diversi patrijiet oħra.

In-novizzi l-ġodda issa ser iħallu Malta sabiex imorru f’San Damjan t’Assisi sabiex jagħmlu sena novizjat hemmhekk… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku mnikket bil-mewt tar-Reġina Eliżabetta II

Pope Francis greets Queen Elizabeth II and Prince Philip on 10 April 2021

Her Majesty Queen Elizabeth II of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland died on Thursday afternoon at Balmoral Castle, her residence in Scotland.

Her family had gathered with the late Queen as concerns grew about her health earlier in the day.

Queen Elizabeth II reigned for over 70 years, celebrating her Platinum Jubilee on 2 June 2022… Kompli aqra »

Quddiesa f’Jum il-Vitorja – 8 ta’ Settembru 2022, 9:30am

  Il-Konkatidral ta' San Gwann, il-Belt Valletta

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

Id-Dar tal-Providenza tifraħ bil-beatifikazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu I

Id-Dar tal-Providenza, li għandha Villa msemmija għall-Papa Ġwanni Pawli I, tifraħ bil-beatifikazzjoni tiegħu li saret nhar il-Ħadd 4 ta’ Settembru 2022 b’ċelebrazzjoni ppreseduta mill-Papa Franġisku fil-pjazza tal-Vatikan. 

Il-Kardinal Taljan Albino Luciani kien elett Papa fis-26 ta’ Awwissu 1978 u għażel l-isem ta’ Ġwanni Pawlu b’turija ta’ rispett lejn il-predeċessuri tiegħu, il-Papa Ġwanni XXIII u Papa Pawlu VI. Hu miet ħesrem 34 jum wara, fit-28 ta’ Settembru 1978… Kompli aqra »

Programm għal tfal li għandhom ħuthom b’diżabbiltà

Il-Fond għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja (CSCF) qed toffri s-servizz ta’ Sibshine. Permezz ta’ dan is-servizz, professjonisti mħarrġin imexxu Sibshops, li huma opportunitajiet għal tfal u adolexxenti li jkollhom aħwa b’diżabbiltà sabiex jiltaqgħu ma’ aħwa oħra li jkunu qegħdin jesperjenzaw sitwazzjonijiet familjari simili għal tagħhom.

Din is-sena, CSCF ingħata fondi mill-Aġenzija Żgħażagħ biex Sibshine jerġa’ jingħata ħajja ġdida… Kompli aqra »

Min indirizza l-problema tad-droga jew saħħa mentali jista’ jkun għajnuna għal oħrajn – Caritas

Il-Caritas qalet persuni li jkollhom problema tad-droga jew ta’ saħħa mentali jistgħu jkunu ta’ għajnuna għal persuni oħra wara li jindirizzaw din il-bżonnijiet tagħhom.

L-Erbgħa 24 t’Awwissu, Caritas Malta ħejjiet konferenza li permezz tagħha ġie fi tmiem proġett ta’ tliet snin ta’ Erasmus+. L-isem ta’ din il-konferenza kien ‘HELPEX –  European qualification of peers in the helping process of rehabilitation and recovery’.

Fid-diskors tiegħu Patrick Harvey, li jaħdem fis-sezzjoni tar-riżorsi umani fi ħdan Caritas Malta, spjega kif fl-2019 Caritas Malta kienet ġiet avviċinata minn Caritas Bavaria biex jipparteċipaw f’Erasmus+ flimkien ma’ seba’ entitajiet oħra minn madwar l-Ewropa, sabiex jiġu żviluppati sett ta’ għodda ta’ taħriġ għal persuni li kellhom problema ta’ dipendenza fid-droga jew problema ta’ saħħa mentali… Kompli aqra »

Alla l-ewwel u qabel kollox – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-23 Ħadd tas-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

“Tobgħod” hi kelma kerha ħafna. Hi kerha fuq fomm kulħadd, imma aktar u aktar tinstema’ kerha fuq fomm Ġesù. Meta naqraw dan il-kliem tiegħu llum fl-Evanġelju (Lq 4:26), niskantaw u ngħidu: qed nisma’ sew? Dan kif Ġesù qed jgħid li trid tobgħod lin-nies tal-familja tiegħek?

Kontradizzjoni?

Dal-kliem jinħass aktar u aktar stramb meta niftakru li Ġesù kien tant jenfasizza l-imħabba. Hi l-karatteristika l-aktar importanti tad-dixxipli tiegħu, tal-komunità li hi l-Knisja… Kompli aqra »