L-Aħbarijiet

Omm tirrifjuta l-abort, twelled tewmin b’saħħithom li llum huma qassisin

  Iċ-Ċilì

The mother, Rosa Silva, with her twin sons

What would you do if you were told you were pregnant with a child with two heads and extra limbs? What if the doctors told you that you should have an abortion because such a difficult pregnancy could put you in danger?

Rosa Silva faced this situation in Chile in 1984; she decided to reject abortion and accept “whatever God sends me.” The diocese of Valparaíso, Chile, owes two of its priests to that decision — twin brothers Fr Paulo and Fr Felipe Lizama… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku waqt l-Udjenza: Ikkonfronta l-Covid b’imħabba bla limitu

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-kriżi li qed ngħixu minħabba l-pandemija qed tolqot lil kulħadd; minnha nistgħu noħorġu aħjar jekk infittxu flimkien il-ġid komuni; inkella, agħar milli aħna se noħorġu. B’xorti ħażina, qed naraw ħerġin l-interessi ta’ parti jew oħra. Ngħidu aħna, hemm min irid jaħtaf taħt idejh soluzzjonijiet possibbli, bħal fil-każ tal-vaċċini, u mbagħad ibigħhom lill-oħrajn. Xi wħud qed japprofittaw mis-sitwazzjoni biex irewħu firdiet: biex ifittxu vantaġġi ekonomiċi jew politiċi, u hekk joħolqu jew iżidu l-kunflitti… Kompli aqra »

Prijoritajiet f’posthom – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa konċelebrata minn Dun Jake Mamo, Salesjan li ġie ordnat saċerdot f'Ġunju li għadda

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Żgur li tolqotna d-differenza fil-ħarsa ta’ Ġesù min-naħa l-waħda, u l-ħarsa tal-kittieba u l-Fariżej min-naħa l-oħra. Il-ħarsa ta’ Ġesù fis-sinagoga waqfet fuq dan il-bniedem fil-bżonn: ir-raġel li kellu idu l-leminija niexfa. Il-ħarsa tiegħu waqfet fuqu u kien diġà qed jaħseb biex ifejqu. Kienet ħarsa ta’ mħabba u kompassjoni.

Il-kittieba u l-Fariżej ħarsithom waqfet fuq Ġesù, mhux b’ammirazzjoni, imma biex jaraw x’se jagħmel ħa jkollhom fuqiex jixluh… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Is-seksik hu marda agħar mill-Covid-19

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju ta’ dal-Ħadd (cfr Mt 18,15-20) hu meħud mir-raba’ diskors ta’ Ġesù tar-rakkont skont Mattew, magħruf bħala d-diskors “komunitarju” jew “ekkleżjali”.  Is-silta tal-lum titkellem dwar il-korrezzjoni fraterna u tistedinna nirriflettu dwar id-dimensjoni doppja tal-eżistenza nisranija: dik komunitarja, li tesiġi l-ħarsien tal-komunjoni, jiġifieri tal-għaqda tal-Knisja, u dik personali, bl-obbligu tal-attenzjoni u r-rispett lejn kull kuxjenza individwali,

Biex wieħed jikkoreġi lil ħuh li żbalja, Ġesù jissuġġerixxi pedagoġija ta’ rkupru.  Il-pedagoġija ta’ Ġesù hi dejjem pedagoġija ta’ rkupru; Hu jfittex dejjem li jirkupra, li jsalva.  U dil-pedagoġija ta’ rkupru hi mqassma fi tliet passaġġi.  L-ewwelnett jgħid: “mur sibu waħdu u widdbu” (v… Kompli aqra »

20,000 djarju b’risq id-Dar tal-Providenza

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għadd ta’ ħaddiema fil‑Kurja tal‑Arċisqof iddedikaw ġurnata tax‑xogħol tagħhom sabiex jgħinu lid‑Dar tal‑Providenza. Dan bħala parti mir‑responsabbiltà soċjali (corporate social responsibility) tal‑Kurja tal‑Arċisqof.

Għall‑attività pparteċipaw madwar 50 impjegat li ppreparaw madwar 20,000 djarju li se jitqassmu ma’ eluf ta’ oħrajn fid‑djar tal‑familji Maltin u Għawdxin sabiex jgħinu lid‑Dar bid‑donazzjoni tagħhom. L‑attività saret fl‑uffiċċji rispettivi u mhux fid‑Dar tal‑Providenza, minħabba r‑restrizzjonijiet tal‑COVID‑19.

Dr Rebecca Gatt, Maniġer tat‑Taqsima Riżorsi Umani tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta, qalet li l‑pandemija COVID‑19 ma waqqfitx lill‑impjegati tal‑Kurja milli jgħinu lill‑persuni fil‑bżonn… Kompli aqra »

“Ilkoll Aħwa”: Il-Papa jiffirma enċiklika ġdida fit-3 ta’ Ottubru f’Assisi

The Basilica of St Francis, Assisi 

Pope Francis will visit the Italian town of Assisi on 3 October to sign a new encyclical.

In a statement released on Saturday, the Director of the Holy See Press Office, Matteo Bruni, said the encyclical is entitled Fratelli tutti or “All Brothers” on fraternity and social friendship.

The title, whose official English-language version has not yet been released, is a reference to the writings of St… Kompli aqra »

Dritt għat-tweġiba lil One.com.mt: Il-Knisja ħadet passi mill-ewwel fil-każ ta’ qassis li kellu relazzjoni ma’ tfajla

Il-Kummissjoni tal-Knisja għall-ħarsien tat-tfal u l-adulti vulnerabbli ħadet l-azzjoni meħtieġa mingħajr preġudizzju biex jiġu mħarsa l-partijiet kollha fil-każ ta’ saċerdot li ġie akkużat li kellu relazzjoni ma’ tfajla. Skont ma ntqal fil-Qorti mill-prosekuzzjoni, din ir-relazzjoni bdiet ftit xhur qabel it-tfajla għalqet 16-il sena, li hija l-età kunsenswali.

Kienet il-Kummissjoni tal-Knisja li ħadet passi fuq rapport li rċeviet u għaddiet il-każ f’idejn il-Pulizija għall-investigazzjoni, u kif tagħmel f’każijiet bħal dawn ħadet ukoll passi fil-konfront tal-qassis… Kompli aqra »

L-istedina tal-Mulej mhix biss li nafdaw fih imma li nkunu xhieda tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-140 anniversarju mit-twaqqif tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù

  L-Iskola St Francis, l-Imsida

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

140 sena ilu l-Isqof ta’ Għawdex Pietru Pace rrikonoxxa li grupp ta’ tfajliet, li bħala missier spiritwali kellhom lil Dun Ġużepp Diacono, imma bħala figura femminili li tispirahom kellhom il-Madre Margerita Debrincat, grupp ta’ tfajliet semgħu l-leħen ta’ Ġesù, “telqu kollox u marru warajh” (Lq 5:11). Din l-espressjoni hija l-konklużjoni tal-Evanġelju li għadna kemm smajna llum.

X’ġara f’dik l-għadira li hija baħar? … Kompli aqra »

Stqarrija mis-Safeguarding Commission dwar saċerdot li tressaq il-Qorti

B’referenza għas-saċerdot li tressaq il-Qorti llum, 3 ta’ Settembru 2020, is-Safeguarding Commission ħadet l-azzjoni meħtieġa, mingħajr preġudizzju, biex jiġu mħarsa l-partijiet kollha u għaddiet dan il-każ lill-Pulizija għall-investigazzjoni. Il-Kummissjoni timxi mal-prinċipju li kull persuna hija innoċenti sakemm tinstab ħatja. 

Il-Kummissjoni tal-Knisja tħeġġeġ lil kull min jaf b’xi allegat każ ta’ abbuż biex jirrapporta direttament lill-Pulizija u biex jikkuntattja lis‑Safeguarding Commission fuq info@safeguarding.mtKompli aqra »

Missjoni li naqduha bl-ispirtu ta’ Ġesù – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kunvent tas-Sorijiet tal-Karità, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Dan l-Evanġelju li smajna jurina lil Ġesù fil-qadi tal-missjoni tiegħu: Ġesù li jfejjaq, kemm meta qed ifejjaq ġo familja fil-kwiet fejn ma jarawhx in-nies, kif ukoll meta jfejjaq tant nies li jġibulu; Ġesù li jgħin lill-bniedem jeħles mill-ispirtu ħżiena, mill-qawwa tal-ħażen; u Ġesù li jwassal il-kelma, li jipprietka minn post għal ieħor.

Jurina wkoll dan l-Evanġelju b’liema mod Ġesù kien jaqdi din il-missjoni tiegħu: b’ħafna mħabba u ġenerożità kbira, b’dedikazzjoni kbira u b’libertà kbira: il-libertà li turi li hu mhux marbut ma’ post imma jitlaq għal post ieħor, għax dik kienet il-missjoni tiegħu… Kompli aqra »