L-Aħbarijiet

Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

Fid‑dawl tas‑sitwazzjoni preżenti b’riżultat tal‑pandemija tal‑Covid‑19, l‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qegħdin joħorġu dawn id‑direttivi dwar: il‑Ġimgħa Mqaddsa u l‑Għid il‑Kbir, l‑Ewwel Tqarbina u l‑Griżma tal‑Isqof, u l‑Festi.

Il‑Ġimgħa Mqaddsa u l‑Għid il‑Kbir

Din is‑sena ma jsirux manifestazzjonijiet pubbliċi nhar id‑Duluri u tul il‑Ġimgħa Mqaddsa, inkluż Ħadd il‑Palm, il‑Ġimgħa l‑Kbira u l‑Għid il‑Kbir.

Ser jintbagħtu direttivi dettaljati lill‑kappillani, superjuri reliġjużi u saċerdoti, rigward iċ‑ċelebrazzjonijiet fil‑knisja b’rabta mal‑Ġimgħa Mqaddsa, fid‑dawl tad‑digriet maħruġ mill‑Kongregazzjoni għall‑Kult Divin u d‑Dixxiplina tas‑Sagramenti rigward il‑funzjonijiet tal‑Ġimgħa Mqaddsa… Kompli aqra »

Direttivi tal-Isqfijiet dwar l-akkumpanjament tas-saċerdot fil-funerali – 21/03/20

Fid-dawl tad-direttivi mill-awtoritajiet tas-saħħa, li daħlu fis-seħħ għall-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei u li jeżiġu li jidħlu biss familjari stretti għal ħin limitat fil-kamra mortwarja bil-konsegwenza li t-tberik tal-mejjet/mejta ma jistax isir, b’direttiva tal-Isqfijiet is-saċerdot li jkun se jmexxi l-funeral ma jidħolx fil-kamra mortwarja imma jakkumpanja lill-mejjet/mejta minn hemmhekk saċ-ċimiterju fejn issir it-talba u t-tislima tal-aħħar li soltu ssir fil-knisja, u t-talba u t-tberik qabel id-difna… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Kristu hu d-dawl li jdawwal id-dlam tagħna

Pope Francis gives his blessing overlooking St Peter’s Square 

“It is not enough to receive light”, said Pope Francis. We need to “become light… in order to manifest it with our whole life”.

The Light of the world

The Pope was reflecting on the liturgical readings for the Fourth Sunday of Lent. St John’s Gospel recounts the episode of the man born blind to whom Jesus gives sight… Kompli aqra »

Pospost il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Malta

Fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali fid-dinja, u bi qbil mal-Awtoritajiet u mal-Knisja Kattolika f’pajjiżna, il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex ser jiġi pospost. Id-data tal-vjaġġ tiġi definita aktar ’il quddiem.

L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex jieħdu din l-opportunità biex jistiednu lill-Insara jżommu lill-Papa Franġisku fit-talb tagħhom. Kompli aqra »

Il-mewt traġika ta’ Miriam Pace: x’għandu jsir biex sagrifiċċju ta’ ħajja oħra ma jkunx seħħ għalxejn?

Id-dar imġarrfa ta’ Miriam Pace u familtha. Ritratt: Newsbook

Il‑mewt qasir il‑għomor ta’ Miriam Pace mhix l‑unika waħda li seħħet minħabba prattiċi abbużivi fl‑industrija tal‑bini. Huwa ta’ qsim il‑qalb tara residenti li tilfu djarhom, oħrajn li ndarbu, jew saħansitra li spiċċaw mirduma taħt it‑terrapien, imma wkoll ħaddiema, fosthom ħafna barranin, li x’aktarx ma jkollhomx għażla ħlief li jagħmlu kull tip ta’ xogħol li joffrulhom, u li b’xorti ħażina niftakru fihom biss meta xi ħadd minnhom imut fuq il‑lant tax‑xogħol… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza Ġenerali: Il-maħfra li nagħtu u nirċievu huma żewġ affarijiet li ma tistax tifridhom

Pope Francis during his General Audience  (AFP or licensors)

During his General Audience on Wednesday, Pope Francis re-calls “Mercy” as the first theme he chose to discuss as Pope, adding that as the new Bishop of Rome, he felt its message had to be transmitted.

The fifth beatitude, began Pope Francis, is different than the others: it is the only one “in which the cause and effect of happiness coincide”… Kompli aqra »

22 ta’ Marzu: Jum is-Solidarjetà Dinjija u t-Talb

Women religious across the globe call for a Day of Worldwide Solidarity and Prayer on Sunday, 22 March, to express closeness to those suffering from the coronavirus pandemic.

“Now is the time for each one of us to respond to the worldwide coronavirus crisis by being in solidarity with others, especially with those who are most vulnerable and most at risk.”

A statement signed by Sr… Kompli aqra »

Direttivi tal-Isqfijiet dwar il-funerali – 16/03/20

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jirreferi għad-direttivi tat-12 ta’ Marzu li għadda u jfakkar li minħabba ċ-ċirkustanzi preżenti f’pajjiżna, il-funerali għandhom isiru b’dan il-mod:

Is-saċerdot jakkumpanja lill-mejjet/mejta mill-kamra mortwarja saċ-ċimiterju, fejn issir it-talba u t-tislima tal-aħħar li s-soltu ssir fil-knisja (Ħuti għeżież, ta’ Nsara li aħna nagħmlu dmirna…) u t-talba li s-soltu ssir fiċ-ċimiterju.

Filwaqt li kollox għandu jsir b’dinjità u b’sensibilità kbira, wieħed m’għandux itawwal iżżejjed… Kompli aqra »

‘Wasal iż-żmien li nerġgħu niffukaw fuq dak li hu vera importanti fil-ħajja’ – L-Arċisqof

Message by Archbishop Charles J. Scicluna

A young man approached me a few days ago in an agitated state, upset that the Church had issued directives to remove holy water from the fonts inside churches. “It’s not right,” he insisted.

Much as I admired his honesty and sympathised with his passionate plea, I explained to him we had only taken such a step due to the situation thrust upon us by the COVID-19 virus, and sought to set his mind at rest by promising to bring him holy water myself if he could not do without it… Kompli aqra »