Il-Vlogg tal-Arċisqof

Vlogg tal-Arċisqof: Festi Nsara jew pagani

  •  

  • Il-messagg tal-Arcisqof Charles J. Scicluna fl-okkazjoni tal-gabra specjali ghall-karità tal-Papa li ser issir ghada, u fl-okkazjoni tal-istagun tal-festi. Fil-vlogg tieghu l-Arcisqof jappella biex filwaqt li niccelebraw u niehdu pjacir bil-festi tal-qaddisin, ma ninsewx li l-festi ghandhom narrativa religjuza. Mons. Arcisqof jghid li l-valuri Kattolici ghandhom ikunu prezenti fil-festi b’mod specjali fil-mod kif nitkellmu fuq xulxin ghaliex dan jiddetermina jekk hux qed niccelebraw il-festi ta’ Nsara jew ta’ pagani…

  • Kompli aqra »