Fil-preżent, il‑funzjonijiet reliġjużi kollha fl‑Arċidjocesi ta’ Malta u d‑Djoċesi ta’ Għawdex jinsabu sospiżi. Barra minn hekk, b’konsultazzjoni mal‑awtoritajiet tas‑saħħa, l-Isqfijiet ħarġu numru ta’ direttivi oħra bil-għan li titrażżan l-imxija tal-coronavirus. Dan filwaqt li aħna l-Insara nimpenjaw ruħna li ningħaqdu fit-talb lil Alla u nieħdu ħsieb xulxin billi niċċaħħdu minn tant affarijiet għeżież għalina għall-ġid tagħna stess.

Id-direttivi tal-Isqfijiet (din il-lista qed tiġi aġġornata regolarment):

It-talb li qed jixxandar kuljum fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali:

Flimkien nitolbu lil Alla għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn.