Fil-preżent, il‑funzjonijiet reliġjużi kollha fl‑Arċidjocesi ta’ Malta u d‑Djoċesi ta’ Għawdex jinsabu sospiżi. Barra minn hekk, b’konsultazzjoni mal‑awtoritajiet tas‑saħħa, l-Isqfijiet ħarġu numru ta’ direttivi oħra bil-għan li titrażżan l-imxija tal-coronavirus. Dan filwaqt li aħna l-Insara nimpenjaw ruħna li ningħaqdu fit-talb lil Alla u nieħdu ħsieb xulxin billi niċċaħħdu minn tant affarijiet għeżież għalina għall-ġid tagħna stess.

Id-direttivi tal-Isqfijiet (din il-lista qed tiġi aġġornata regolarment):

It-talb li qed jixxandar kuljum fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali:

TVM2 ixandar ukoll ripetizzjoni tal-Quddies mit-Tnejn sal-Ġimgħa fil-5:30pm u l-Quddiesa bl-Ingliż tal-Ħadd fis-6:30pm.


Il‑Kurja tal‑Arċisqof, inkluż l‑Uffiċċju Żwiġijiet u l‑uffiċċju ċentrali tal‑Caritas, u t‑Tribunali Ekkleżjastiċi fil‑Belt Valletta, bħalissa magħluqin minħabba l-pandemija tal-Covid-19.

Għal aktar tagħrif ċempel fuq 25906238 bejn id‑9:00am u l‑4:00pm jew b’email fuq info@maltadiocese.org.

Flimkien nitolbu lil Alla għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn.