L-Arċidjoċesi ta' Malta

Applikazzjonijiet online
għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

L-Applikazzjonijiet għalqu fis-6 ta’ Marzu 2019.

Għal aktar informazzjoni dwar poloz żur http://knisja.org/ChurchSchools