Applikazzjonijiet online
għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

L-Applikazzjonijiet għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja issa huma magħluqa.

Għal aktar informazzjoni żur https://knisja.mt/ChurchSchools