Applikazzjonijiet online
għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

L-Applikazzjonijiet għall-Applikanti Oħra jiftħu mill-Ġimgħa 29 ta’ Jannar sal-Ġimgħa 12 ta’ Frar 2021.

Għal aktar informazzjoni żur https://knisja.mt/skejjel-tal-knisja