Applikazzjonijiet online
għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

L-Applikazzjonijiet għalqu fit-2 ta’ Marzu 2020.

Għal aktar informazzjoni dwar poloz żur https://knisja.mt/skejjel-tal-knisja