• Il-Vanġelu tal-jum – 11 ta’ Dicembru

  • Mattew 11, 28-30

    “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif.”

    Il-Qaddis tal-jum: San Damaso I Papa