• San Mark 3:20-21

      Mbagħad mar id-dar, u l-kotra reġgħet inġemgħet, hekk li anqas biss setgħu jieklu. Qrabatu, malli semgħu, ħarġu biex iżommuh, għax qalu li tilef moħħu.
       

      Qaddis tal-jum: San Franġisk de Sales, Isqof u Duttur tal-Knisja