• Il-Vanġelu tal-jum – 24 ta’ Settembru

  • Luqa 8, 19-21

    Ġew għalih ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk.” Iżda hu weġibhom: “Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu.”

    Il-Qaddis tal-jum: Il-Verġni Marija tal-Hniena