• Il-Vanġelu tat-23 ta’ Lulju

  • Saint Mattew 12:46-50

    Kif kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu u ħutu, waqfu barra u fittxew li jkellmuh.  Xi ħadd qallu: “Ara, ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk.” Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu, u qallu: “Min hi ommi? U min huma ħuti?” Mbagħad medd idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: “Dawn, araw, huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu   fis-smewwiet, dak huwa ħija, u oħti, u ommi.”

    Il-Qaddisa tal-jum: Santa Briġida tal-Isvezja