L-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi ta’ Malta jħabbar il-pubblikazzjoni ta’ Kelma ta’ Ħabib, il-ħames volum bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-2019.

Permezz tal-kelma tiegħu, sempliċi iżda profonda, diretta u msejsa fuq l-Evanġelju, Mons. Arċisqof jistieden lil kull persuna sabiex tkun ħmira li tkattar il-ġid fis-soċjetà.

Kelma ta’ Ħabib fih 500 paġna u jinkludi 50 paġna ta’ ritratti bil-kulur li ttieħdu f’diversi ċelebrazzjoniijiet fil-parroċċi u attivitajiet oħra.

Min jixtieq jakkwista l-ktieb jista’ jidħol knisja.mt/kelmatahabib.