•  “Ninħabbu għal dejjem u ħafna aktar”

   Kull koppja tixtieq hekk. Qabel ma jiżżewġu, joħolmu din il-ħajja flimkien. Ħafna jagħmlu kull ma jistgħu biex jippreparaw tajjeb għall-ħajja miżżewġa tagħhom.

  Genesis 2, l-Istitut għaż-Żwieġ u l-Familja qed joffri lill-koppji okkażjoni fejn jisimgħu, jiddiskutu jgħinu lil xulxin biex ix-xewqa tagħhom, li jinħabbu għal dejjem u ħafna aktar, tkun tista’ ssir realta’. Għalhekk Genesis 2 jistiednek tattendi dan is-seminar nhar il-Ġimgħa 14, sal-Ħadd 16 ta’ Ottubru 2016. 

  Il-koppji flimkien isiru jafu aktar it-tagħlim tal-Knisja fuq iż-żwieġ, l-imħabba u s-sbuħija tal-intimita’ u s-sesswalita’, kif fissirhom il-Papa San Ġwanni Pawlu II fit-tagħlim tiegħu dwar il-bniedem u l-imħabba umana.

  Għaliex ilkoll jixtiequ “jinħabbu għal dejjem u ħafna aktar”, huma mistednin koppji li qed jippreparaw għaż-żwieġ, koppji fil-bidu tal-ħajja miżżewġa u koppji li ilhom snin miżżewġin. L-esperjenzi differenti tagħkom flimkien jagħmlu s-seminar aktar interessanti.

  Il-kors huwa bla ħlas.

  Ghal aktar taghrif ċemplu 79202477,

  jew ibgħatu email lil [email protected]

   

  Programm


  Friday 14th October 7.30 – 9.30pm

  7.30 – 8.00           Getting to know one another – casual fellowship (coffee and sandwiches/cake)

  8.00 – 8.30           Moment of prayer, followed by discussion (expectations of participants)

  8.30 – 9.15           Talk 1 – Introduction to Theology of the Body (Mrs Christine Galea)

  9.15 – 9.30           Questions and discussion


  Saturday 15th October 9.30am – 5.30pm

  9.30 – 10.30        Moment of prayer (max 15m) followed by Talk 2 – A lectio divina on Genesis 2 (Dun Anton Gouder)

  10.30 – 10.45     Couple time (written exercise on Talk 2)

  10.45 – 11.15     Coffee and biscuits

  11.15 – 12.00     Talk 3 – The gift of life and love: marital love as a gift (Dr Anthony Rutter Giappone)

  12.00 – 12.15     Couple time (written exercise on Talk 3)

  12.15 – 1.00        Questions and discussion on Talk 2 and 3

  1.00 – 2.00          Lunch

  2.00 – 2.45          Talk 4 – Loving authentically: marital chastity and procreation (Mrs Christine Galea)

  2.45 – 3.00          Couple time (written exercise on Talk 4)

  3.00 – 3.30          Questions and discussion on Talk 4

  3.30 – 4.00          Coffee and dessert

  4.00 – 4.45          Talk 5 – The beauty and relevance of the sacrament of matrimony (Dun Anton Gouder)

  4.45 – 5.00          Couple time (written exercise on Talk 5)

  5.00 – 5.30          Questions and discussion on Talk 5


  Sunday 16th October 9.30am – 12.00pm

  9.30   – 10.30      Sunday mass

  10.30 – 11.00      Coffee and biscuits

  11.00 – 11.45      Talk 6  – Growing together in faith: couple spirituality (Dr Anthony Rutter Giappone)

  11.45 – 12.00      Rounding up (what do the participants feel they have achieved?)