Franġiskani Minuri (O.F.M.)

Il-Franġiskani Minuri waslu Malta minn-Sqallija fl-1492 . L-ewwel kunvent inbena fl-1500 fir-Rabat ta’ l-Imdina. Meta bdiet tinbena il-Belt Valletta hasbu biex jibnu it-tieni kunvent fl-1575. Dawn iż-żewġ kunventi kienu jagħmlu parti mill-Provinċja ta’ “Val Di Noto” fi Sqallija. Bejn l-1819 u l-1838 kienu mmexijja minn żewġ Patrijiet Maltin li kienu Delegati tal-Ġeneral ta’ l-Ordni. Fl-1838 il-kunventi ħadu l-awtonomija billi twaqqfet il-Kustodja Provinċjali bl-isem ta’ San Ġwann Battista. Fl-1882 inbena l-kunvent ta’ tas-Sliema. Fl-1889 inbena l-kunvent Għajnsielem fil-Gżira ta’ Għawdex.

Fl-1914, il-Kustodja ġiet elevata għall-Provinċja bl-isem ta’ San Pawl Appostlu. Fl-1947 inbena l-kunvent fil-Ħamrun, fl-1958 id-Dar tal-Irtiri f’Baħar iċ-Ċagħaq, fl-1981 infetħet il-Kappella f’Birkirkara, li wara ġiet iddeddikata lill-Beatu Nazju Falzon, u fl-1991 kunvent ieħor f’ Baħar iċ-Ċagħaq ukoll.

Website

www.ofm.org.mt

Kunvent Santa Marija ta’ Ġesu’

Triq San Pawl , Rabat RBT 1245; Tel. 2145 4594

Kunvent Santa Marija ta’ Ġesu’

291, Triq San Pawl, il-Belt VLT 1213 ; Tel. 2123 4042

Kunvent Provinċjali

Tel: 21238218

Email : [email protected]

Kunvent Madonna tas-Sacro Cuor

Triq Dun Pawl Vella, Sliema SLM 1153 Tel. 2133 1183 (Kunvent) – Tel: 2131 3505 (Parroċċa)

Fax : 2131 0778

Residenza Provinċjali ; Tel / Fax 21334685

Email : [email protected]

Kunvent ta’ Sant’Antnin

Triq Sant’ Antnin, Mġarr, Għawdex GSM 9022 –  Tel: 2155 6095

Padova Retreat House.

Website : www.ofm.org.mt/padovarh

Kunvent ta’ San Franġisk

Triq Villambrosa, Ħamrun ĦMR 1122 ; Tel: 2123 4316

Kunvent tal-Porziuncola

Dar ta’ l-Irtiri, Baħar ic-Ċagħaq NXR 5272 – Tel: 2137 4222

Fax: 2137 5711

Website : www.ofm.org.mt/porziuncola

Kunvent Santa Marija ta’ l-Anġli

Triq ix-Xambekk, Baħar ic-ċagħaq NXR 5073 – Tel: 2137 8639

Kappella Ġesu l-Ħabib

Triq P. Marjan Vella O.F.M. , Sliema SLM 1303 – Tel : 2133 3353

Website : www.ofm.org.mt/gesuhabib

Kappella Beatu Nazju Falzon

Triq Mannarino, B’Kara BKR 9082 – Tel: 2144 6643

Fax: 2122 7782

Laboratorju tal-Paċi

B. Papa Ġwanni XXIII, Ħal-Far, |RQ 2609 –  Tel. 2168 9504

Website : www.peacelab.org

Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa

8, Triq Sta. Lucija, il-Belt VLT 1188 –  Tel: 21242 2254

Fax: 21252031

Email: [email protected]

Website : www.comalt.i-tau.org

Uffiċċju Missjunarju

Website : www.ofm.org.mt/missions

Edizzjoni Tau Website : www.tau.hanut.com