L-Agostinjani

 • L-Agostinjani kienu ġew stabbiliti f’ Malta qabel is-sena 1413. Wara li l-kunvent tagħhom mibni barra s-swar ta’ l-Imdina kien distrutt fis-sena 1551 minħabba l-biża’ mit-Torok, il-patrijiet fl-1555 ġew mogħtija, mill-Kattidral, il-kappella ta’ San Mark fuq is-Saqqajja biex flokha jibnu knisja ġdida u kunvent. Il-knisja ġdida hi ta’ l-arkitett Ġrolmu Cassar u l-kunvent tallum hu tal-perit Andrea Belli. Qabel is-sena 1453, l-Agostinjani diġa’ kellhom kunvent fil-Belt Victoria, Għawdex, fejn għadhom sallum. Fl-1571 beda jinbena l-kunvent tal-Belt u wara li saru Provin‘ja għalihom fl-1817, l-Agostinjani Maltin fetħu kunventi f’ San Ġorġ ta’ San Ġiljan (1928), f’ Paceville (1936) u f’ Ħal Tarxien (1948). Għal xi żmien kienu wkoll jamministraw is-Santwarju tal-Mellieħa u kellhom kunvent ieħor f’ Tal-Pieta’, ħdejn il-knisja tad-Duluri.  Fl-1848 fetħu skola b’xejn fil-Belt li llum hi St. Augustine College, Pieta’. Fl-2017, il-Provinċja tiċċelebra il-bicentinraju

  www.agostinjani.org

  facebook: Augustinians Malta

 • Kunvent Santu Wistin,

  Triq il-Fran, il-Belt Valletta VLT 1452
  Tel: 2124 5934 (Kunvent);
  Tel: 2122 4439 (Provinċjal);
  Tel: 2123 3684  (Kappillan);
  Email Provinċjal: rayfrancalanza@outlook.com
  Email: Parroċċa Santu Wistin: osaparish@euroweb.net.mt
  Website : www.santuwistin.org
  http://staugustinechurchtour.com/

 • Kunent San Mark Dar ta’ Formazzjoni,

  Triq Santu Wistin, Rabat RBT 1117
  Tel: 2145 4111, 2145 9014;
  Tel: 21454111 (Ekonomu Provincjali, Prokuratur Provinċjali)

 • Kunvent Santu Wistin Dar l-Irtiri,

  Pjazza Santu Wistin, Rabat, Għawdex VCT 1611
  Tel: 2155 6060,
  Tel/Fax: 2156 40 91.

 • Kunvent Omm il-Parir it-Tajjeb, Millennium Chapel,

  Triq il-Knisja, Paceville, San Ġiljan STJ 3043
  Tel: 2135 4464; 2138 1172; 2138 7676;
  e-mail : info@millenniumchapel.org
  Website : http://www.millenniumchapel.org

 • Dar Santa Rita

  Sqaq Lourdes San Ġiljan STJ 3331
  Mob.: 79897233

 • Kunvent ta’ San Nikola minn Tolentino,

  Triq Lampuka, Tarxien TXN 1141
  Tel: 2182 8017;
  Fax: 2182 0024

 • Kunvent ta’ San Tumas minn Villanova u Kullegg Santu Wistin

  Triq Zammit Clapp, Pieta’ MSD 08 –
  Tel: 2122 2884; 2124 1166; Tel/Fax: 2124 9407
  Kulleġġ 2124 6613, 2123 4791 (Rettur); Ass. Head 2123 6395
  Fax: 2122 2131; 
  Website: http://www.sac-malta.org

 • Istitut Agostinjan

  Ċentru Kultura u Studji Agostinjani
  Kunvent San Mark,
  Triq Santu Wistin, Rabat RBT 1117
  Tel: 2145 4111, 2145 9014;
  Web-Site: http://www.augustinianinstitute-malta.com

 • Segretarjat Missjonijiet Agostinjani

  Kunvent Omm il-Parir it-Tajjeb
  Triq il-Knisja, Paceville, San Ġiljan STJ 3043
  Tel: 2133 4464; 2138 1172; 2134 7445;
  Fax:2318 7676
  Facebook: Segretarjat Missjonijiet Agostinjani (AmigosMalta)