L-Agostinjani

L-Agostinjani kienu ġew stabbiliti f’ Malta qabel is-sena 1413. Wara li l-kunvent tagħhom mibni barra s-swar ta’ l-Imdina kien distrutt fis-sena 1551 minħabba l-biża’ mit-Torok, il-patrijiet fl-1555 ġew mogħtija, mill-Kattidral, il-kappella ta’ San Mark fuq is-Saqqajja biex flokha jibnu knisja ġdida u kunvent. Il-knisja ġdida hi ta’ l-arkitett Ġrolmu Cassar u l-kunvent tallum hu tal-perit Andrea Belli. Qabel is-sena 1453, l-Agostinjani diġa’ kellhom kunvent fil-Belt Victoria, Għawdex, fejn għadhom sallum. Fl-1571 beda jinbena l-kunvent tal-Belt u wara li saru Provin‘ja għalihom fl-1817, l-Agostinjani Maltin fetħu kunventi f’ San Ġorġ ta’ San Ġiljan (1928), f’ Paceville (1936) u f’ Ħal Tarxien (1948). Għal xi żmien kienu wkoll jamministraw is-Santwarju tal-Mellieħa u kellhom kunvent ieħor f’ Tal-Pieta’, ħdejn il-knisja tad-Duluri.  Fl-1848 fetħu skola b’xejn fil-Belt li llum hi St. Augustine College, Pieta’. Fl-2017, il-Provinċja tiċċelebra il-bicentinraju

www.agostinjani.org

facebook: Augustinians Malta

Kunvent Santu Wistin,

Triq il-Fran, il-Belt Valletta VLT 1452
Tel: 2124 5934 (Kunvent);
Tel: 2123 3684  (Amministratur Parrokkjali);

Kunvent San Mark

Triq Santu Wistin, Rabat RBT 1117
Tel: 2145 4111, 2145 9014;
Tel: 21454111 (Ekonomu Provinċjali, Prokuratur Provinċjali)

Kunvent Santu Wistin

Pjazza Santu Wistin, Rabat, Għawdex VCT 1611
Tel: 2155 6060,
Tel/Fax: 2156 40 91

Kunvent Omm il-Parir it-Tajjeb, Millennium Chapel,

Triq il-Knisja, Paceville, San Ġiljan STJ 3043
Tel: 2135 4464; 2138 1172; 2138 7676;
E-mail : [email protected]
Website : http://www.millenniumchapel.org

Knisja Santa Rita

Sqaq Lourdes San Ġiljan STJ 3331
Tel: 21334464; 21381172; 21347445

Kunvent ta’ San Nikola minn Tolentino,

Triq Lampuka, Tarxien TXN 1141

Tel: 21224439 (Provinċjal)
Tel: 2182 8017;
Fax: 2182 0024

Email (Provinċjal): [email protected]

Kunvent ta’ San Tumas minn Villanova u Kulleġġ Santu Wistin

Triq J. Zammit Tabona, Pieta’ PTA 1331
Tel: 2122 2884; 2124 1166; Tel/Fax: 2124 9407
Kulleġġ 2124 6613, 2123 4791 (Rettur);

Facebook: https://www.facebook.com/AugMalta/

Istitut Agostinjan

Ċentru Kultura u Studji Agostinjani
Gwardamanġa Hill, Pieta’
Mob: 99402102

Segretarjat Missjonijiet Agostinjani

Triq J. Zammit Tabona, Pieta’ PTA 1331
Tel: 21222884
Facebook: https://www.facebook.com/missions.amigos/