Liturġija

Il-Pjan Pastorali 1986-91 ried li jkun hemm Segretarjat għalLiturġija biex jieħu ħsieb li f’kull parroċċa jkun hemm Kummissjoni Liturġika u jara li l-abbatini, il-letturi u l-animaturi l-oħra tal-liturġija jkollhom formazzjoni tajba. Is-Segretarjat twaqqaf b’digriet tat-3 ta’ Diċembru 1986, imbagħad b’digriet ieħor, fis-26 ta’ Marzu 1988, ta direttivi dwar l-istruttura u l-kompetenzi tas-Segretarjat. B’Digriet maħruġ fis-16 ta’ Diċembru 2002, ma’ dan is-Segretarjat ġew affiljati diversi Kummissjonijiet.

Kunsill tas-Segretarjat

Delegat  

Kan. Jesmond Manicaro

Telefon

2590 6215

Imejl

[email protected]

Delegati Assistenti

Dun Mikiel Bugeja

Patri Anton Farrugia OFM

Membri

Sur Sammy Borg

Sur Jonathan Debattista

Dr Patricia Micallef

Ms Dorothy Calleja

Ms Giselle Desira

Kummissjoni Arti Sagra

Chairman

Kan. Jesmond Manicaro

Membri

Perit Andrew Ellul

Ms Agata Grima

Fr Gordon Refalo

Sur Hilary Spiteri

Segretarju

Mons. Lawrence Gatt

Inventarista

Dun Dr. Edgar Vella

Maestro di Cappella

Mro Christopher Muscat