Tribunal tal-Knisja

 • Indirizz

  Palazz tal-Arċisqof
  Triq l-Arċisqof
  Il-Belt Valletta VLT 1448

 •  

  Telefoni

  20119911

 •  

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  1 ta’ Ottubru sa 15 ta’ Ġunju:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (minbarra l-Ħamis): 8.00 a.m. – 4.00 p.m.

  Is-Sibt: 8.00 a.m. – 12.00 p.m.

  16 ta’ Ġunju sa 30 ta’ Settembru:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (minbarra l-Ħamis): 8.00 a.m. – 1.00 p.m.

  Is-Sibt: 8.00 a.m. – 12.00 p.m.

 •  

  Vigarju Ġudizzjali

  Dun Brendan Mark Gatt, S.Th.B., J.C.L., Dip. Juris. (Greg)

  imejl: bgatt@maltachurchtribunals.org

 • Mħallfin

  Dott. Josella Farrugia, LL.D., Dip. Trib. Eccl. Melit.
  imejl: jfarrugia@maltachurchtribunals.org

  Dun Walter Vassallo, O.F.M., S.Th.B., J.C.L.
  imejl: frawalterv@gmail.com

  Dott. Mariella Wettinger, B.A., LL.D, Dip. Trib. Eccl. Melit.
  imejl: mwettinger@maltachurchtribunals.org

  Dun Joseph Zammit, J.U.D., Dip. Trib. Eccl. Melit.
  imejl: jzammit@maltachurchtribunals.org

 •  

  Difensur taż-Żwieġ u Promotur tal-Ġustizzja

  Dun Kevin Schembri, S.Th.L., J.C.D.(Juris.)

 •  

  Pariri lill-partijiet involuti

  Mons. Louis Camilleri, B.A., Lic.D.
  imejl: lcamilleri@maltachurchtribunals.org

 •  

  Awdituri

  Sur Paul Bilocca, B.A., Dip. Trib. Eccl. Melit.

  Sna Nicolina Farrugia, S.R.N., Dip. Soc. Studies; M.A.Theology and Human Studies

  Dott. Martha Travers Tauss, B.A., M.A. Financial (Serv.), LL.D., M.A. Canon Law and Jurisprudence

 •  

  Kanċillier

  Sna Joanna Camilleri, Dip.Trib.Eccl.Melit.
  imejl: chancellor1@maltachurchtribunals.org

 •  

  Viċi Kanċillier

  Sna Mariella Muscat, Dip. Management Studies

 • Nutara

  Sna Carmen Zammit Cesare

  Sna Francesca Scerri Gill

 • Deputati Difensuri taż-Żwieġ

  Dott. Stephanie Borg Psaila, LL.D, Dip. Trib. Eccl. Melit.

  Dott. Roberta Buhagiar, B.A., LL.D., Dip. Trib. Eccl. Melit.

  Dott. Mario Calleja, LL.D, M.A. Canon Law and Jurisprudence

  Dott. Lorna Muscat, B.A., LL.D, Dip.Trib.Eccl.Melit.

  Dott. Dorianne Vella, B.A., LP, LL.D, Dip. Trib. Eccl. Melit., Dip. Human Rights Law (London), LL.M Family Law (London)