Tribunal tal-Knisja

Indirizz

Palazz tal-Arċisqof
Triq l-Arċisqof
Il-Belt Valletta VLT 1448

Telefown

20119911

Ħinijiet tal-Ftuħ

1 ta’ Ottubru sa 15 ta’ Ġunju:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (minbarra l-Ħamis): 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
Is-Sibt: 8.00 a.m. – 12.00 p.m.

16 ta’ Ġunju sa 30 ta’ Settembru:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (minbarra l-Ħamis): 8.00 a.m. – 1.00 p.m.
Is-Sibt: 8.00 a.m. – 12.00 p.m.

Website

www.maltachurchtribunals.org

Imejl

[email protected]

Vigarju Ġudizzjali

Dun Brendan Mark Gatt, S.Th.B., J.C.L., Dip. Juris. (Greg)

Imejl: [email protected]

Mħallfin

Dr Josella Farrugia, LL.D., Dip. Trib. Eccl. Melit.
Imejl: [email protected]

Rev. Walter Vassallo, O.F.M., S.Th.B., J.C.L.
Imejl: [email protected]

Dr Mariella Wettinger, B.A., LL.D, Dip. Trib. Eccl. Melit.
Imejl: [email protected]

Dun Joseph Zammit, J.U.D., Dip. Trib. Eccl. Melit.
Imejl: [email protected]

Difensur taż-Żwieġ u Promotur tal-Ġustizzja

Dun Kevin Schembri, S.Th.L., J.C.D. (Juris.)

Pariri lill-partijiet involuti

Mons. Louis Camilleri, B.A., Lic.D.
Imejl:  [email protected]

Awdituri

Dr Stephanie Galea B.A., LL.D.

Dr Martha Travers Tauss, B.A., M.A. Financial (Serv.), LL.D., M.A. Canon Law and Jurisprudence

Nicolina Farrugia, S.R.N., Dip. Soc. Studies; M.A.Theology and Human Studies

Kanċillier

Joanna Camilleri, Dip.T rib. Eccl. Melit.
Imejl: [email protected]

Viċi Kanċillier

Mariella Muscat, Dip. Management Studies

Nutara

Carmen Zammit Cesare

Janet Gauci

Janice Farrugia 

Deputati Difensuri taż-Żwieġ

Dr Mario Calleja, LL.D, M.A. Canon Law and Jurisprudence

Dr Lorna Muscat, B.A., LL.D, Dip. Trib. Eccl. Melit.

Dr Dorianne Vella, B.A., LP, LL.D, Dip. Trib. Eccl. Melit., Dip. Human Rights Law (London), LL.M Family Law (London)

Mandy Vella B.Ed ( Hons), M.A. Matrimonial Canon Law & Jurisprudence