Nhar il-Ħamis, 27 ta’ Lulju, 2010, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iċċelebra Quddiesa li fiha jordna lir-Rev. Llewellyn Muscat O.P. bħala presbiteru fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, Valletta. Jikkonċelebraw mal-Arċisqof kien hemm it-tliet Isqfijiet Maltin: l-Isqof Emeritus Guzeppi Merċieca, il-Vigarju Ġenerali Mons. Annetto Depasquale u l-Vigarju Appostoliku ta’ Benghasi, Libya Mons. Sylvester Magro O.F.M. flimkien ma reliġjuzi u Qassisin Djoċesana.

Agħfas fuq ir-ritratt biex tkabbar. Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinxtraw mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt. Tel: 21236723. Email: [email protected]

Jekk kont preżenti għal din l-attivita’, ħalli l-kummenti tiegħek.