• L-Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
  Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ġer 38, 4-6. 8-10
  Salm: 39 (40), 2.3.4.18
  It-Tieni Qari: Lhud 12, 1-4

  L-Evanġelju: Lq 12, 49-53

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad! Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ!

  Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-firda; għax mil-lum ’il quddiem ħamsa minn nies f’dar waħda jkunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta; jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-omm kontra l-bint u l-bint kontra l-omm, omm ir-raġel kontra mart binha u mart l-iben kontra omm żewġha”.