• Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ġen 1, 1-19
  Salm: 103 (104), 1-2a.5-6.10 u 12.24 u 35ċ

  L-Evanġelju: Mk 6, 53-56

   

 • F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli, wara li qasmu għan-naħa l-oħra, waslu l-art f’Ġennesaret u rabtu d-dgħajsa max-xatt. Niżlu mid-dgħajsa, u n-nies minnufih għarfuh u marru jiġru ma’ dawk l-inħawi kollha. U bdew iġorru l-morda fuq l-imtieraħ kull fejn kienu jisimgħu li qiegħed.

  Kull fejn kien jidħol, fi rħula, bliet, jew kampanja, kienu jqiegħdu l-morda fil-pjazez u jitolbuh iħallihom imissu mqar tarf il-mantar; u dawk kollha li kienu jmissuh kienu jfiqu.

  Qaddisa tal-jum: Il-Verġni Mqaddsa Marija ta’ Lourdes