Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-DuluriTifkira
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lhud 5:7-9
Salm: 30, 2-6; 15-16.20

L-Evanġelju: Ġw 19:25-27 (jew Lq 2:33-35)

Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù, ommu, oħt ommu, Marija ta’ Kleofa u Marija ta’ Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: “Mara, hemm hu ibnek”. Imbagħad qal lid-dixxiplu: “Hemm hi ommok.” U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.