Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Kor 15:12-20
Salm:
16 (17):1,6-7,8b u 15

L-Evanġelju: Lq 8:1-3

F’dak iż-żmien, Ġesù qagħad idur l-ibliet u r-rħula, jipprietka u jxandar l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla.

Kellu miegħu t-Tnax u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard: Marija, li kienu jgħidulha ta’ Magdala, li minnha kienu ħarġu seba’ xjaten, Ġwanna, mart Ħuża, prokuratur ta’ Erodi, Susanna, u ħafna oħrajn, li kienu jaqduhom minn ġidhom.

Qaddis tal-jum: San Kornelju, Papa & San Ċiprijanu, isqof u martri