Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Eżodu 12, 37-42
Salm: 135 (136), 1 u 23-24. 10-12.13-15

L-Evanġelju: Mt 12, 14-21

F’dak iż-żmien, il-Fariżej ħarġu u bdew jiftiehmu bejniethom kontra Ġesù, kif se jeqirduh. Ġesù sar jaf b’dan u telaq minn hemm. Ħafna nies marru warajh u fejjaqhom kollha, u ordnalhom bis-sħiħ biex ma jurux min kien, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal:

“Ara l-Qaddej tiegħi li jiena ħtart, l-għażiż tiegħi li bih ruħi tgħaxxqet! Jien inqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu u hu jxandar il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jiksirha ma’ ħadd, ma jgħollix leħnu u ħadd ma jisma’ leħnu fil-pjazez. Qasba mġelġla ma jiksirhiex, u musbieħ inemnem ma jitfihx, sa ma jwassal il-ġustizzja għar-rebħa, u f’ismu jittamaw il-ġnus”.