Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Tim 6, 2ċ-12
Salm: 48 (49), 6-7.8-10.17-18.19-20

L-Evanġelju: Lq 8, 1-3

F’dak iż-żmien, Ġesù qagħad idur l-ibliet u r-rħula, jipprietka u jxandar l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla. Kellu miegħu t-Tnax u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard: Marija, li kienu jgħidulha ta’ Magdala, li minnha kienu ħarġu seba’ xjaten, Ġwanna, mart Ħuża, prokuratur ta’ Erodi, Susanna, u ħafna oħrajn, li kienu jaqduhom minn ġidhom.

Qaddis tal-jum: San Roberto Bellarmino, isqof u duttur tal-Knisja