Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lhud 9:2-3,11-14
Salm:
46 (47):2-3,6-7,8-9

L-Evanġelju: Mk 3:20-21

F’dak iż-żmien, Ġesù mar id-dar, u l-kotra reġgħet inġemgħet, hekk li anqas biss setgħu jieklu. Qrabatu, malli semgħu, ħarġu biex iżommuh, għax qalu li tilef moħħu.

Qaddisa tal-jum: Sant’Anjeże, verġni u martri