• Festa tal-Knisja: Is-Solennità tat-Trinità Qaddisa

   San Ġwann 16:12-15

   Ġesu qal lid-dixxipli: “Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom.

    
   Qaddisin tal-jum: Santa Rita ta’ Cascia, Armla,  Santa Ġulja, Verġni u Martri