Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Mak 4, 36-37.52-59
Salm: 1 Kron 29, 10.11abċ.11d-12a.12bċd

L-Evanġelju: Lq 19, 45-48

F’dak iż-żmien, Ġesù daħal fit-tempju, u qabad ikeċċi ’l barra l-bejjiegħa u jgħidilhom: “Hemm miktub: “Id-dar tiegħi tkun dar it-talb”. Iżda intom għamiltuha għar tal-ħallelin”. U kien jgħallem kuljum fit-tempju.

Il-qassisin il-kbar u l-kittieba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxu li jeqirduh; iżda ma kinux jafu x’jaqbdu jagħmlu, għax il-poplu kollu kien imqabbad miegħu biex jisimgħu.

Qaddisa tal-jum: Santa Ċeċilja, Verġni u Martri