• San Ġwann 13:31-33A, 34-35
  Kif ħareġ Ġuda, Ġesù qal:
  “Bin il-bniedem huwa gglorifikat issa,
  u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla. 
  Jekk Alla huwa gglorifikat permezz ta’ Bin il-bniedem,
  Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu,
  u dalwaqt jigglorifikah.
  Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom;
  Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin.
  Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. 
  Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi,
  jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom.”
  Qaddis tal-jum:  San Fidiel minn Sigmaringen