Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Gal 2:1-2,7-14
Salm:
85 (86):3-4,5-6,9-10

L-Evanġelju: Lq 11:1-4

Darba Ġesù kien qiegħed xi mkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: “Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu”.

U qalilhom: “Meta titolbu, għidu: Missier, jitqaddes ismek, tiġi Saltnatek. Ħobżna ta’ kuljum agħtina kuljum. U aħfrilna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib”.

Qaddisa tal-jum: Santa Marija Fawstina Kowalska, verġni