• Nirringrazzjaw lil Alla li Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna issa jinsab tajjeb, wara li kellu jidħol l‑isptar f’Santiago biex isirlu intervent waqt il‑missjoni fiċ‑Ċilì li l‑Papa Franġisku fdalu f’idejh.

  Nuru s‑solidarjetà sħiħa tal‑Knisja f’Malta u Għawdex mal‑Arċisqof Scicluna. Inħeġġu lil kulħadd biex inkomplu nitolbu għalih ħalli jagħmel konvalexxenza tajba u jkompli jaqdi lil Kristu u lill‑Knisja b’dedikazzjoni sħiħa.

   Mario Grech                                                                               Pawlu Cremona

      Isqof ta’ Għawdex                                                                          Arċisqof Emeritu ta’ Malta

      Joe Galea Curmi

      Vigarju Ġenerali

      Arċidjoċesi ta’ Malta