• L-Isqof Emeritu tal-Kuwait jiċċelebra Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr

  • Nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Mejju 2014 fis.6.30 p.m., Mons. Francesco Adeodato Micallef O.C.D., Isqof emeritu tal-Kuwait, ser jiċċelebra Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tas-sittin sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Din iċ-ċelebrazzjoni ser issir fis-Santwarju ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Birkirkara.