Kattoliċi fl-Istati Unit ital-Amerika se jibdew jużaw it-traduzzjoni tant mistennija tal-Missal Ruman bl-Ingliż fl-ewwel Ħadd tal-Avvent fl-2011. Dan ħabbru l-Kardinal ta’ Chicago Francis E. George, President tal-Konferenza tal-Isqfijiet Kattoliċi tal-Istati Uniti. Din l-aħbar tfakkar fl-istess waqt ftuħ proċess sħiħ ta’ 15-il xahar ta’ edukazzjoni u taħriġ li għandu jwassal għal użu tajjeb ta’ dan il-Missal f’quddies bl-ilsien Ingliż fl-Amerika mis-27 ta’ Novembru 2011 ‘il quddiem.

Il-Missal, li ħabbar it-tnedija tiegħu l-Papa Ġwanni Pawlu II fis-sena 2000 u li fl-2002 kien ippubblikat l-ewwel darba bil-Latin, għadda minn proċess ta’ traduzzjoni rigoruża mill-Kummissjoni Internazzjonali dwar l-Ingliż fil-Liturġija, proċess li fih ma naqsux lanqas diskussjonijiet twal u fl-aħħar u mhux l-inqas, editjar finali minn uffiċjali tal-Vatikan.

F’digriet ta’ proklamazzjoni lill-Isqfijiet Amerikani, il-Kardinal George ħabbar id-data tas-27 ta’ Novembru 2011 minn meta se jibda jintuża l-Missal il-ġdid u qal li minn dakinhar ‘il quddiem, l-ebda edizzjoni oħra tal-Missal Ruman mhux se tkun tista’ tintuża fid-djoċesijiet tal-Istati Uniti tal-Amerika.

WASHINGTON (CNS)