Birkirkara, il-Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù tal-Kulleġġ ta’ San Alwiġi
Il-Ħadd fid-9:30am

Ħaż-Żabbar, il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Grazzja
Is-Sibt fit-8pm (Ġewwa)

Il-Balluta, il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu
Il-Ħadd fil-11:30am (Ġewwa)

Il-Belt Valletta, il-Konkatidral ta’ San Ġwann
Il-Ħadd f’12:00pm (Ġewwa)

Il-Ħamrun, Il-Knisja ta’ San Franġisk
L-ewwel Ħadd tax-xahar fl-10:30am (Ġewwa)

Il-Qawra, il-Knisja Parrokkjali ta’ San Franġisk t’Assisi
Il-Ħadd fil-11:00am (Ġewwa)

Il-Mellieħa, il-Knisja Parrokkjali Tat-Twelid Tal-Verġni Marija
Il-Ħadd fis-6:30pm (Ġewwa)

In-Naxxar, is-Santwarju Ġesù Ħniena Divina (San Pawl tat-Tarġa)
Il-Ħadd fil-11:30am (Ġewwa)

Ir-Rabat, il-Knisja tal-Madonna tal-Għar (Dumnikani)
Il-Ħadd fil-11:15am (Ġewwa u Barra)

L-Imsida, il-Kappella tal-Università
Il-Ħadd fil-11:00am (Ġewwa)
Livestream fuq Chaiplancy u Newsbook.com.mt

Marsaskala, il-Knisja Parrokkjali Ta’ Sant’ Anna
Il-Ħadd fis-7:00pm (Barra)

Paola, il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re
Is-Sibt fis-7:30pm (Ġewwa)

San Ġiljan, il-Knisja tal-Madonna tal-Parir it-Tajjeb
Il-Ħadd fil-11:30am (Ġewwa)

San Pawl il-Baħar, il-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Addolorata
Il-Ħadd fil-11am (Ġewwa)

Tal-Ibraġ, il-Knisja Parrokkjali Marija Immakulata, Omm il-Knisja
Il-Ħadd fil-12:15pm (Ġewwa)

Tas-Sliema, il-Knisja Parrokkjali ta’ Ġesù Nazzarenu
Il-Ħadd fil-11:30am (Ġewwa)

Tas-Sliema, il-Knisja Parrokkjali tal-Verġni Marija Kewkba Tal-Baħar (Stella Maris)
Il-Ħadd fis-6:30pm (Ġewwa)

Tas-Sliema, il-Knisja ta’ St Patrick
Il-Ħadd fit-8:00am (Ġewwa)
Il-Ħadd fid-9:00am (Ġewwa)
Il-Ħadd fis-6:00pm (Barra)
Il-Ħadd fis-7:30pm (Barra)

Ta’ Xbiex, il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib
Il-Ħadd fl-10:00am (Ġewwa)