Il-quddiesa tal-funeral ta’ Dun Tancred Sultana se ssir nhar it-Tnejn, 16 ta’ Awwissu 2021, fit-3pm, fil-knisja parrokkjali ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun. Il-quddiesa se titmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna.