L-Arċisqof Charles Scicluna u l-Eċċellenza tagħha Marie-Louise Coleiro Preca jippresiedu l-iffirmar tal-ftehim bejn l-Arċidjoċesi ta’ Malta u The Malta Trust Foundation għall-għoti ta’ Dar Saura biex issir empowerment hub għal tfal u żgħażagħ b’diżabilità. Il-ftehim se jiġi ffirmat fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana fl-10am.