STQARRIJIET GĦALL-ISTAMPA 2019

It-tnedija tar-raba’ volum ta’ ‘Kelma ta’ Ħabib’ – 30.12.19

Il-messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna: It-Twelid ta’ Ġesù: Ir-risposta tal-imħabba – 24.12.19

Skambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida – 18.12.19

L-Arċisqof fi żmien il-Milied u l-bidu tas-Sena l-Ġdida – 17.12.19

Restawrati 14-il pittura fil-Bażilika tal-Mosta – 09.12.19

Fond għall-vittmi milquta mit-terremot fl-Albanija – 06.12.19

Il-festa tal-Kunċizzjoni ċċelebrata nhar il-Ħadd li ġej – 06.12.19

Impenn għall-għaqda, il-verità u l-ġustizzja – Appell mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex – 03.12.19

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2019 – 30.11.19

138 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali – 27.11.19

Assemblea Djoċesana 2019: Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed – 20.11.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Theddida serja fuq l-istazji miftuħa u l-ambjent storiku tal-Kottonera – 19.11.19

Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re – 18.11.19

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja fl-2020: Aktar minn 1,500 post vakanti għall-istudenti – 16.11.19

Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-edukazzjoni Kattolika – 14.11.19

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f’Jum it-Tifkira: Agħmilni strument tal-paċi tiegħek – 10.11.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: L-impoortanza ta’ ppjanar tajjeb tal-bini f’Malta – Messaġġ fl-okkażjoni tal-Jun Dinji tal-Ippjanar 2019 – 08.11.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: L-Ambjent – Pass ‘il quddiem u qabża lura – 01.11.19

Stqarrija konġunta mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi u Caritas Malta: Ir-riforma dwar it-traffikar tal-persuni u l-prostituzzjoni – 01.11.19

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2019 – 31.10.19

Il-festa tal-Qaddisin Kollha u t-Tifkira tal-Mejtin Kollha – 29.10.19

Jerġa’ jinfetaħ il-każ tal-Venerabbli Adelaide Cini – 100 sena mill-eżumazzjoni tal-fdalijiet tagħha – 14.10.19

Konferenza mill-MCYN għall-Youth Leaders: Iktar responsabbiltà liż-żgħażagħ fil-Knisja – 12.10.19

Arċipriet ġdid għall-parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta – 12.10.19

Restawrata l-pittura fl-apside tal-Katidral tal-Imdina – 09.10.19

Proposti għall-Baġit 2010 mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi: Naħsbu fil-ġid komuni fit-tul – 03.10.19

Stqarrija mill-Kurja Arċiveskovili ta’ Malta – 02.10.19

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ottubru 2019 – 30.09.19

Il-Knisja tgħaddi proprjetà tagħha lil Hospice Malta: Se jinbdew ix-xogħlijiet fuq il-kumpless ta’ kura St Michael Hospice – 29.09.19

L-omelija mill-Isqof Joseph Galea-Curmi f’Jum il-Migranti u r-Refuġjati: L-ebda persuna m’għandha tispiċċa fl-iskart tal-istorja – 29.09.19

Il-Palazz tal-Arċisqof jiftaħ il-bibien tiegħu għal Notte Bianca – 27.09.19

Gaudium et Spes Lecture 2019 – Knisja li tħares ‘il quddiem – 25.09.19

Komunikat – 23.09.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Imħabba vera u rispett sinċier lejn il-ħolqien – 23.09.19

L-omelija tal-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza: Il-governanza bħala amministrazjoni u ħarsien tal-Istat u tal-komunità internazzjonali – 21.09.19

L-Isqof Galea-Curmi jiltaqa’ mal-edukaturi l-ġodda – 20.09.19

Stqarrija dwar Patri Deo Debono O.S.A. – 18.09.19

Bord ġdid għall-Istitut Discern – 18.09.19

L-isqfijiet Maltin jifirħu lill-Arċisqof-Elett Antoine Camilleri – 03.09.19

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2019 – 31.08.19

Ftuħ tax-Xahar tal-Ħolqien 2019 – 30.08.19

Korsijiet għas-sena akkademika 2019-2010 mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali u entitajiet oħra fil-Knisja – 07.08.19

L-Isqof Giovanni Cefai jżur Malta – 06.08.19

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Awwissu 2019 – 01.08.19

Ir-rapport finanzjarju tal-Arċidjoċesi ta’ Malta 2018 – Żieda sostanzjali fis-sussidji għad-djar tal-anzjani tal-Knisja – 31.07.19

Inawgurat ir-restawr fuq il-knisja tal-Bidnija – 21.07.19

Open weekend fil-Kurja tal-Arċisqof – 11.07.19

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2019 – 01.07.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Il-policy riveduta dwar il-pompi tal-petrol – Ambigwa apposta jew b’nuqqasijiet ġenwini waqt it-tħejjija? – 29.06.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Il-waqgħa ta’ bini, il-ħsarat, u s-sigurtà u saħħet in-nies – 22.06.19

Għaxar boroż ta’ studju fit-teoloġija u l-oqsma pastorali fl-Università ta’ Malta – 15.06.19

Ittra Pastorali f’Għid il-Ħamsin 2019: L-Ispirtu s-Santu jsejħilna għall-imħabba – 08.06.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi: L-identità Kattolika hija l-imħabba – Nirreżistu politika ta’ mibegħda u eklużjoni – Kontronarrativa Kattolika – 06.06.19

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2019 – 01.06.19

Direttur ġdid għal Fondazzjoni Sebħ – 24.05.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Proposta lill-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew 2019 – 22.05.19

L-Arċisqof jordna ħames djakni ġodda – 7 ta’ Mejju 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2019 – 02.05.19

L-omelija tal-Arċisqof fil-Quddiesa tal-ordinazzjoni presbiterali ta’ erba’ saċerdoti ġodda – 27.04.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Dottrinali: Knisja ħajja – 26.04.19

L-Arċisqof ser jordna erba’ saċerdoti ġodda – 24.04.19

L-Arċisqof jgħammed tmien adulti minn seba’ pajjiżi differenti – 20.04.19

Il-ħasil tar-riġlejn mill-Arċisqof Charles J. Scicluna – 18.04.19

Nota lill-edituri – 17.04.19

Informazzjoni dwar iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi tat-Tridu tal-Għid – 17.04.19

L-Arċisqof matul il-Ġimgħa Mqaddsa – 11.04.19

Via Sacra Djoċesana 2019 – 10.04.19

L-omelija tal-Arċisqof fil-Quddiesa Għal Art Twelidna fl-inawgurazzjoni tal-President tar-Repubblika ta’ Malta, l-E.T. Dr George Vella – 04.04.19

L-isqfijiet Maltin jifirħu lill-isqof-elett ta’ Santiago Apóstol de Huacané fil-Perù – 03.04.19

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2019 – 01.04.19

Ftuħ tal-kawża għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni ta’ Brother Louis Camilleri F.S.C. – 29.03.19

‘Boost’ għaż-żgħażagħ Insara f’Malta – 28.03.19

 Il-Katidral tal-Imdina se jiftaħ il-lejl kollu għall-qrar – 27.03.19

Kunċerti fi żmien ir-Randan mill-kor tal-Katidral Metropolitan – 26.03.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Lejn soluzzjoni sostenibbli fl-aċċessibbiltà bejn Malta u Għawdex – 21.03.19

50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. – 21.03.19

Dokument ta’ riflessjoni mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi: Ewropa magħquda favur il-ġid komuni – 16.03.19

Viżta Pastorali tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi – 15.03.19

Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara – 09.03.19

Ittra Pastorali għar-Randan 2019: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom – 09.03.19

L‑Arċisqof jaħtar Delegat Episkopali għall‑Evanġelizzazzjoni – 08.03.19

Żmien ir-Randan – 05.03.19

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2019 – 28.02.19

Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Ħ’Attard – 16.02.19

Arċipriet ġdid għall-parroċċa tas-Siġġiewi – 16.02.19

Taħdita pubblika mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Owners or guardians? Moral and ecological significance of Laudato Si’ – 13.02.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: X’jonqosna nissagrifikaw minn pajjiżna? – 09.02.19

Analiżi tal-istatistika taż-żwiġijiet fl-2018: Żewġ terzi taż-żwiġijiet li jsiru bejn Maltin u Maltin u bejn Maltin ma’ barranin huma żwiġijiet bil-Knisja – 05.02.19

Jitwaqqaf il-Fond għal Solidarjetà Volontarja: L-Aċidjoċesi ta’ Malta bl-ewwel kontribuzzjoni b’risq dan il-fond – 04.02.19

Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja: Magħqudin biex nipproteġu l-ħajja umana – 03.02.19

Jibda r-restawr fi 15-il parroċċa minn fondi Ewropej – 01.02.19

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2019 – 31.01.19

L-inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-tribunali ekkleżjastiċi ta’ Malta u Għawdex – 28.01.19

 Vigarju Episkopali ġdid għall-Kleru u l-Parroċċi – 26.01.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Is-Sinjali taż-Żminijiet – 25 ta’ Jannar 2019

Ftehim soċjali bejn il-Fondazzjoni Sebħ u l-Ministeru tal-Familja – 23.01.19

Live-in tal-Kappillani 2019: Il-prijoritajiet pastorali tal-parroċċi f’Malta – 19.01.19

 Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2019 – 19.01.19

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni bi tweġiba għall-UPE – 11.01.19

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Żvilupp sostenibbli għall-gżejjer Maltin – Viżjoni għall-2050 – 11.01.19

Stqarrija tal-isqfijiet Maltin dwar is-salvataġġ u r-rilokazzjoni tal-immigranti – 09.01.2019

L-inawgurazzjoni tar-restawr u l-konservazzjoni ta’ tliet pitturi storiċi – 08.01.2019

The Benjamin Tonna Lecture 2019 – 08.01.2019

Manager ġdid għall-propjetà fil-Kurja tal-Arċisqof – 07.01.2019

L-20 anniversarju tal-episkopat tan-Nunzju Appostoliku – 04.01.2019

Quddies għall-koppji miżżewġa u għarajjes – 04.01.2019

L-appell tal-Isqfijiet Maltin lill-Isqfijiet Ewropej biex jiġu salvati l-immigranti li tħallew fuq il-baħar – 03.01.2019

Erba’ kandidati ġodda għas-saċerdozju – 03.01.2019