STQARRIJIET GĦALL-ISTAMPA 2019

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: L-Ambjent – Pass ‘il quddiem u qabża lura – 1 ta’ Novembru 2019

Stqarrija konġunta mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi u Caritas Malta: Ir-riforma dwar it-traffikar tal-persuni u l-prostituzzjoni – 1 ta’ Novembru 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2019 – 31 ta’ Ottubru 2019

Il-festa tal-Qaddisin Kollha u t-Tifkira tal-Mejtin Kollha – 29 ta’ Ottubru 2019

Jerġa’ jinfetaħ il-każ tal-Venerabbli Adelaide Cini – 100 sena mill-eżumazzjoni tal-fdalijiet tagħha – 14 ta’ Ottubru 2019

Konferenza mill-MCYb għall-Youth Leaders: Iktar responsabbiltà liż-żgħażagħ fil-Knisja – 12 ta’ Ottubru 2019

Arċipriet ġdid għall-parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta – 12 ta’ Ottubru 2019

Restawrata l-pittura fl-apside tal-Katidral tal-Imdina – 9 ta’ Otrctubru 2019

Proposti għall-Baġit 2010 mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi: Naħsbu fil-ġid komuni fit-tul – 3 ta’ Ottubru 2019

Stqarrija mill-Kurja Arċiveskovili ta’ Malta – 2 ta’ Ottubru 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ottubru 2019 – 30 ta’ Settembru 2019

Il-Knisja tgħaddi proprjetà tagħha lil Hospice Malta: Se jinbdew ix-xogħlijiet fuq il-kumpless ta’ kura St Michael Hospice – 29 ta’ Settembru 2019

L-omelija mill-Isqof Joseph Galea-Curmi f’Jum il-Migranti u r-Refuġjati: L-ebda persuna m’għandha tispiċċa fl-iskart tal-istorja – 29 ta’ Settembru 2019

Il-Palazz tal-Arċisqof jiftaħ il-bibien tiegħu għal Notte Bianca – 27 ta’ Settembru 2019

Gaudium et Spes Lecture 2019 – Knisja li tħares ‘il quddiem – 25 ta’ Settembru 2019

Komunikat – 23 ta’ Settembru 2019

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Imħabba vera u rispett sinċier lejn il-ħolqien – 23 ta’ Settembru 2019

L-omelija tal-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza: Il-governanza bħala amministrazjoni u ħarsien tal-Istat u tal-komunità internazzjonali – 21 ta’ Settembru 2019

L-Isqof Galea-Curmi jiltaqa’ mal-edukaturi l-ġodda – 20 ta’ Settembru 2019

Stqarrija dwar Patri Deo Debono OSA – 18 ta’ Settembru 2019

Bord ġdid għall-Istitut Discern – 18 ta’ Settembru 2019

L-isqfijiet Maltin jifirħu lill-Arċisqof-Elett Antoine Camilleri – 3 ta’ Settembru 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2019 – 31 ta’ Awwissu 2019

Ftuħ tax-Xahar tal-Ħolqien 2019 – 30 ta’ Awwissu 2019

Korsijiet għas-sena akkademika 2019-2010 mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali u entitajiet oħra fil-Knisja – 7 ta’ Awwissu 2019

L-Isqof Giovanni Cefai jżur Malta – 6 ta’ Awwissu 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Awwissu 2019 – 1 ta’ Awwissu 2019

Ir-rapport finanzjarju tal-Arċidjoċesi ta’ Malta 2018 – Żieda sostanzjali fis-sussidji għad-djar tal-anzjani tal-Knisja – 31 ta’ Lulju 2019

Inawgurat ir-restawr fuq il-knisja tal-Bidnija – 21 ta’ Lulju 2019

Open weekend fil-Kurja tal-Arċisqof – 11 ta’ Lulju 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2019 – 1 ta’ Lulju 2019

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Il-policy riveduta dwar il-pompi tal-petrol – Ambigwa apposta jew b’nuqqasijiet ġenwini waqt it-tħejjija? – 29 ta’ Ġunju 2019

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Il-waqgħa ta’ bini, il-ħsarat, u s-sigurtà u saħħet in-nies – 22 ta’ Ġunju 2019

Għaxar boroż ta’ studju fit-teoloġija u l-oqsma pastorali fl-Università ta’ Malta – 15 ta’ Ġunju 2019

Ittra Pastorali f’Għid il-Ħamsin 2019: L-Ispirtu s-Santu jsejħilna għall-imħabba – 8 ta’ Ġunju 2019

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi: L-identità Kattolika hija l-imħabba – Nirreżistu politika ta’ mibegħda u eklużjoni – Kontronarrativa Kattolika – 6 ta’ Ġunju 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2019 – 1 ta’ Ġunju 2019

Direttur ġdid għal Fondazzjoni Sebħ – 24 ta’ April 2019

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Proposta lill-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew 2019 – 22 ta’ Mejju 2019

L-Arċisqof jordna ħames djakni ġodda – 7 ta’ Mejju 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2019 – 2 ta’ Mejju 2019

L-omelija tal-Arċisqof fil-Quddiesa tal-ordinazzjoni presbiterali ta’ erba’ saċerdoti ġodda – 27 ta’ April 2019

Stqarrija mill-Kummissjonin Dottrinali: Knisja ħajja – 26 ta’ April 2019

L-Arċisqof ser jordna erba’ saċerdoti ġodda – 24 ta’ April 2019

L-Arċisqof jgħammed tmien adulti minn seba’ pajjiżi differenti – 20 ta’ April 2019

Il-ħasil tar-riġlejn mill-Arċisqof Charles J. Scicluna – 18 ta’ April 2019

Nota lill-edituri – 17 ta’ April 2019

Informazzjoni dwar iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi tat-Tridu tal-Għid – 17 ta’ April 2019

L-Arċisqof matul il-Ġimgħa Mqaddsa – 11 ta’ April 2019

Via Sacra Djoċesana 2019 – 10 ta’ April 2019

L-omelija tal-arċisqof fil-Quddiesa Għal Art Twelidna fl-inawgurazzjoni tal-President tar-Repubblika ta’ Malta, l-E.T. Dr George Vella – 4 ta’ April 2019

L-isqfijiet Maltin jifirħu lill-isqof-elett ta’ Santiago Apóstol de Huacané fil-Perù – 3 ta’ April 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2019 – 1 ta’ April 2019

Ftuħ tal-kawża għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni ta’ Brother Louis Camilleri F.S.C. – 29 ta’ Marzu 2019

‘Boost’ għaż-żgħażagħ Insara f’Malta – 28 ta’ Marzu 2019

 Il-Katidral tal-Imdina se jiftaħ il-lejl kollu għall-qrar – 27 ta’ Marzu 2019

Kunċerti fi żmien ir-Randan mill-kor tal-Katidral Metropolitan – 26 ta’ Marzu 2019

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Lejn soluzzjoni sostenibbli fl-aċċessibbiltà bejn Malta u Għawdex – 21 ta’ Marzu 2019

50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. – 21 ta’ Marzu 2019

Dokument ta’ riflessjoni mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi: Ewropa magħquda favur il-ġid komuni – 16 ta’ Marzu 2019

Viżta Pastorali tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi – 15 ta’ Marzu 2019

Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara – 9 ta’ Marzu 2019

Ittra Pastorali għar-Randan 2019: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom – 9 ta’ Marzu 2019

L‑Arċisqof jaħtar Delegat Episkopali għall‑Evanġelizzazzjoni – 8 ta’ Marzu 2019

Żmien ir-Randan – 5 ta’ Marzu 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2019 – 28 ta’ Frar 2019

Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Ħ’Attard – 16 ta’ Frar 2019

Arċipriet ġdid għall-parroċċa tas-Siġġiewi – 16 ta’ Frar 2019

Taħdita pubblika mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Owners or guardians? Moral and ecological significance of Laudato Si’ – 13 ta’ Frar 2019

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: X’jonqosna nissagrifikaw minn pajjiżna? – 9 ta’ Frar 2019

Analiżi tal-istatistika taż-żwiġijiet fl-2018: Żewġ terzi taż-żwiġijiet li jsiru bejn Maltin u Maltin u bejn Maltin ma’ barranin huma żwiġijiet bil-Knisja – 5 ta’ Frar 2019

Jitwaqqaf il-Fond għal Solidarjetà Volontarja: L-Aċidjoċesi ta’ Malta bl-ewwel kontribuzzjoni b’risq dan il-fond – 4 ta’ Frar 2019

Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja: Magħqudin biex nipproteġu l-ħajja umana – 3 ta’ Frar 2019

Jibda r-restawr fi 15-il parroċċa minn fondi Ewropej – 1 ta’ Frar 2019

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2019 – 31 ta’ Jannar 2019

L-inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-tribunali ekkleżjastiċi ta’ Malta u Għawdex – 28 ta’ Jannar 2019

 Vigarju Episkopali ġdid għall-Kleru u l-Parroċċi – 26 ta’ Jannar 2019

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Is-Sinjali taż-Żminijiet – 25 ta’ Jannar 2019

Ftehim soċjali bejn il-Fondazzjoni Sebħ u l-Ministeru tal-Familja – 23 ta’ Jannar 2019

Live-in tal-Kappillani 2019: Il-prijoritajiet pastorali tal-parroċċi f’Malta – 19 ta’ Jannar 2019

 Ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-Insara 2019 – 19 ta’ Jannar 2019

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni bi tweġiba għall-UPE – 11 ta’ Jannar 2019

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: Żvilupp sostenibbli għall-gżejjer Maltin – Viżjoni għall-2050 – 11 ta’ Jannar 2019

 Stqarrija tal-isqfijiet Maltin dwar is-salvataġġ u r-rilokazzjoni tal-immigranti – 09.01.2019

L-inawgurazzjoni tar-restawr u l-konservazzjoni ta’ tliet pitturi storiċi – 08.01.2019

The Benjamin Tonna Lecture 2019 – 08.01.2019

Manager ġdid għall-propjetà fil-Kurja tal-Arċisqof – 07.01.2019

L-20 anniversarju tal-episkopat tan-Nunzju Appostoliku – 04.01.2019

Quddies għall-koppji miżżewġa u għarajjes – 04.01.2019

L-appell tal-Isqfijiet Maltin lill-Isqfijiet Ewropej biex jiġu salvati l-immigranti li tħallew fuq il-baħar – 03.01.2019

Erba’ kandidati ġodda għas-saċerdozju – 03.01.2019