Nhar it-Tlieta 25 ta’ Awwissu 2020, l-Arċisqof Charles Scicluna għammed erba’ adulti u tarbija fil-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Addolorata f’San Pawl il-Baħar. Fost dawk mgħammda kien hemm omm u bintha tarbija. L-Arċisqof laqagħhom fil-Knisja Kattolika u qal li permezz tal-grazzja tal-Magħmudija saru wlied addottivi ta’ Alla li lilu nsejħu Missier.

Aktar ritratti