Komunitajiet ta’ Hajja Nisranija

 • Komunitajiet ta’ Hajja Nisranija

 • Website

  Email

  Indirizz Postali

  CLC Malta
  Dar patri Manwel Magri
  Triq Mons Carmelo Zammit
  Msida MSD 2020
  Malta

  Il-komunitajiet ta’ Ħajja Nisranija huma moviment internazzjonali ta’ lajċi, irġiel u nisa, żgħażgħ u adulti, minn kull ambjent tal-ħajja, li jixtiequ jgħixu iktar qrib ta’ Ġesu’, u jipparteċipaw fil-missjoni tiegħu. Għal dan il-għan huma jfittxu li jgħixu skond l-ispirtu ta’ San Injazju ta’ Loyola. Il-membri jiltaqgħu reglorament fi gruppi żgħar biex iħeġġu lil xulxin jgħixu ħajja mibnija fuq il-valuri tal-Vanġelu. Dawn il-gruppi żgħar, imbagħad, jingħaqdu f’komunitajiet ikbar, skond ir-reġjuni u n-nazzjonijiet, b’mod li jiffurmaw Komunita’ Dinjija. F’Malta u Għawdex, bħalissa, hemm mal-240 membru, il-biċċa l-kbira żgħażagħ, li jiltaqgħu f’24 komunita’, ilkoll bil-karattru u l-istorja tagħhom. Il-Komunita’ Mexxejja tiġi magħżula biex isservi ta’ ħolqa bejn il-komunitajiet lokali kif ukoll mal-Komunita’ Dinjija; hija tagħti direzzjoni u tikkoordina ir-riżorsi li jeżistu.

  President

  David Mamo

  Viċi President

  Chris Micallef

  Segretarja

  Henriette Busuttil

  Tezorier

  Michael Degaetano

  Membri

  Sarah Degaetano
  James Schembri

  Assistent Ekklezjastiku

  Fr Patrick Magro sj