Pia Opera Dei Tabernacoli

L-Opra tat-Tabernakli twaqqfet f’Malta fis-sena 1887 mill-Isqof Pace bil-għan li ġġib ‘il quddiem il-qima lejn Ġesù Ewkaristija u tipprovdi lbies u apparat u tagħmir liturġiku għall-knejjes foqra. Il-membri ta’ din l-opra jiltaqgħu fil-kunvent tas-sorijiet Franġiskani fi Triq Kristofru l-Belt biex jaħdmu dan l-ilbies u mbagħad, wara wirja tax-xogħol li jkun sar, l-ilbies u t-tagħmir liturġiku jitqassam lill-knejjes li jkunu għamlu xi talba. L-Opra hi affiljata ma’ l-Opera dei Tabernacoli ta’ Ruma.

Presidenta

Nellie Borg

Viċi-presidenta

Nelli Brennan

Segretarja

Maria Schembri

Teżoriera

Jane Mercieca

Direttriċi tax-xogħol

Sr Helen Briffa F.C.G.

Direttur Spiritwali

Dun George Mangion

Membri

Marija Caruana

Lora Fenech

Eleonora Bugeja

Mary Abela

Maggie Zarb

Grace Aquilina

Atninette Cassar

Maria Mamo

Indirizz

Triq San Kristoforu, Valletta