Socjetà tad-Duttrina Nisranija – M.U.S.E.U.M.

Is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija (MUSEUM) hi għaqda ta’ lajċi rġiel u nisa mwaqqfa minn San Ġorġ Preca fl-1907 għat-tagħlim u l-formazzjoni fil-fidi lit-tfal, żgħażagħ u adulti.

L-akrostika MUSEUM, Magister, utinam sequatur Evangelium universus mundus, tfisser it-talba ta’ San Ġorġ Preca, “Mgħallem, mhux li kien li d-dinja kollha timxi fuq il-Vanġelu”!


Sezzjoni Maskili

Dar Ġenerali, 207, Triq San Ġorġ Preca, il-Marsa MRS 9090
Tel. 2229 0333, 2229 0222
Email [email protected]
Website www.sdcmuseum.org

Superjur Ġenerali
Roberto Zammit
Tel. 2229 0335

Assistent Superjur Ġenerali
Oliver Aquilina
Tel. 2229 0334

Segretarju Ġenerali
Ruben Pace
Tel. 2229 0333
Email [email protected]

Is-Sezzjoni Maskili tinsab imxerrda kważi fil-parroċċi kollha ta’ Malta u Għawdex u tinsab ukoll fl-Awstralja (1952), fl-Ingilterra (Londra, 1988), fil-Kenja (Ruiru, 1989), fl-Albanija (Korçë, 1993 u Durrës, 2016), fil-Perú (Lurin, 2003), fil-Polonja (Poznan, 2010 u Carabayllo, 2017) u f’Kuba (Santa Clara, 2011).

Is-Sezzjoni Maskili tmexxi wkoll:

Il-Kappella Sidtna Marija tal-Midalja Mirakoluża, Blata l-Bajda 
(ara Parroċċa San Gejtanu, Il-Ħamrun)
Tel. 2229 0443

Librerija Preca
205, Triq San Ġorġ Preca, Il-Marsa MRS 9010
(Tiftaħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.30 a.m. sa 12.30 p.m. u mit-3 p.m. sas-7 p.m., u s-Sibt mit-8.30 a.m. sa 12.30 p.m.)
Tel. 2122 2626, 2229 0444
Email [email protected]

Librerija SDC
207, Triq San Ġorġ Preca, Il-Marsa MRS 9010
(Librerija għas-self tal-kotba li tiftaħ l-Erbgħa bejn l-5.30 p.m. u s-6.45 p.m.)
Tel. 2229 0441
Website www.sdclibrary.org
Facebook Preca Lending Library

St. Michael School
(Skola Sekondarja għas-Subien)
Triq il-Kanun, Santa Venera SVR 9030
Tel. 2148 4036, 2148 4072
Email [email protected]
Website www.stmichaelschool.edu.mt

Dar il-Ħanin Samaritan
(Ċentru ta’ Konferenzi u Dar għall-Irtiri)
Triq il-Palazz l-Aħmar, Santa Venera SVR 1453
Mob. 7944 4700
Email [email protected]
Website www.ilhaninsamaritan.com

Il-Fergħa tal-Kooperaturi
48, Triq San Publiju, Il-Furjana FRN 1450
Tel. 2123 1985
Email [email protected]

Superjur
Gaetano Cilia
Tel. 2149 4800
Mob. 7949 4807

Segretarju
John Caruana
Tel. 2122 0985
Mob. 9949 0483
Email [email protected]


Sezzjoni Femminili

Is-Sezzjoni Femminili tinsab imxerda f’diversi parroċċi f’Malta u Għawdex u tinsab ukoll fl-Awstralja (snin ħamsin) u fil-Filippini (Dàet, 2017).

Dar Ġenerali M.U.S.E.U.M., Sezzjoni Nisa,
3, Triq Vincenzo Dimech, Il-Furjana FRN 1504
Tel. 2124 2943
Email [email protected]

Superjura Ġenerali
Mansy Cutajar
Tel. 2164 9750

Assistenta Superjura Ġenerali
Dorianne Pace
Tel. 2125 0339

Segretarja Ġenerali
Rose Schembri
Tel. 2146 7812
Email [email protected]

Is-Sezzjoni Femminili tmexxi wkoll:

Il-Kappella tas-Sagrament (iddedikata lil San Ġwann Battista)
Triq Santa Monika, Raħal Ġdid
Tel. 2182 5976

Dar tal-Komunitá Soċji Interni
(Dar għall-membri tal-MUSEUM li jgħixu f’komunitá)
Tel. 2182 5976
Mob. 7991 2340

Il-Fergħa tal-Kooperaturi
48, Triq San Publiju, Il-Furjana FRN 1450
Tel. 2123 1985
Email [email protected]

Superjur
Gaetano Cilia
Tel. 2149 4800
Mob. 7949 4807

Segretarju
John Caruana
Tel. 2122 0985
Mob. 9949 0483
Email [email protected]