Żgħażagħ Ħaddiema Nsara

 • Żgħażagħ Ħaddiema Nsara

 • Indirizz

  6, Triq Pietru Floriani,
  Floriana FRN 1060

  Tel

  2124 4418

  Mob

  7924 4418

  Website

  www.zhnmalta.org

  E-mail

  zhn@zhnmalta.org

  Iż-Żgħażagħ Ħaddiema Nsara huwa Moviment ta’ ħaddiema u studenti lajċi organizzati sabiex jagħtu xhieda ta’ Kristu fost sħabhom ħaddiema u jaħdmu flimkien mal-Ġerarkija tal-Knisja. L-iskop tax-xhieda konkreta hi sabiex il-membri jiksbu għalihom u għal sħabhom ħajja ħielsa li tixraq id-dinjità tal-bniedem kif irid Kristu. Permezz tar-reviżjoni tal-ħajja li ssir fil-grupp, il-membri jaħdmu sabiex isibu tifsira sħiħa ta’ ħajjithom. B’hekk ma jispiċċawx biex isiru ġugarell f’idejn xi ħadd, biex jiġu sfruttati għal xi skop kummerċjali, politiku, eċċ. Fir-reviżjoni tal-ħajja l-ħaddiema u l-istudenti żgħażagħ jiġu edukati sabiex bil-mod il-mod jerfgħu r-responsabbiltà tagħhom għas-sejħa ta’ soluzzjonijiet ġusti u xierqa għall-problemi li jiltaqgħu magħhom f’ħajjithom. Dan jgħodd għal kull livell; lokali, nazzjonali u internazzjonali. Hu għalhekk li l-Moviment jagħmel parti minn Moviment Internazzjonali li hu mxerred mad-dinja kollha.

  Fil-qosor, il-metodu u l-istil li bihom il-Moviment jaħdem huma li

  1. Jeduka liż-żgħażagħ ħaddiema u studenti (kif ukoll dawk li qed ifittxu x-xogħol), biex b’mod responsabbli jgħixu l-ħajja soċjali, kulturali u reliġjuża tagħhom. B’dan il-mod jas biex jerfgħu aħjar ir-responsabbiltajiet tal-ħajja. Il-Moviment dan ix-xogħol iwettqu prinċipalment bil-metodu ARA-QIS-AGĦMEL.
  2. Jaqdi liż-żgħażagħ ħaddiema u studenti b’servizzi utli għalihom.
  3. Jirrapreżenta liż-żgħażagħ ħaddiema u studenti quddiem il-Gvern, il-partikular, l-Għaqdiet u Istituzzjonijiet lokali, nazzjonali u internazzjonali.

  President Nazzjonali

  Vanessa Caruana

  Segretarja Nazzjonali

  Keith Attard

  Kaxxiera Nazzjonali

  Justine Bugeja

  Membri

  Lorianne Gauci, Kurt Zammit, Alexia Falzon
  Chaplain Nazzjonali
  Dun Joe Inguanez