L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Gudja

 • Birmiftuħ kien waħda mill-għaxar parroċċi li kien hawn f’pajjiżna fl-1436. Ir-raħal ta’ Birmiftuħ m’għadux jeżisti, iżda baqa’ biss il-knisja li llum tagħmel parti mill-parroċċa tal-Gudja. Il-knisja parrokkjali tal-Gudja li hemm illum inbniet fis-sena 1656 u hi ddedikata lit-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Fid-19 ta’ Lulju 2006, ġiet dikjarata Parroċċa Arċipretali.

  Numru ta’ Parruċċani: 3,000

  Numru ta’ Familji: 1,000

 • Knisja Arċipretali Dedikata Lil Santa Marija

  Data tad-Dedikazzjoni: 11 ta’ Diċembru 1785

 • Arċipriet

  Kan. Dun Norman Zammit

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Domus Curialis

  3 Triq il- Kappillan

  Gudja GDJ 1081

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tlieta u l-Ġimgħa

  10.00am – 12.00pm

  5.00pm – 6.30pm

 • Telefon

  21696039

 • Presbiterju Parrokkjali

  Kan. Dun Norman Zammit, Arċipriet
  Dun Danjel Farrugia
  Dun Karm Farrugia
 • Saċerdoti Residenti

  Dun Tony Pace
  Dun Trevor Fairclough

 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Kan. Dun Norman Zammit, Arċipriet

  Chairperson:  Roderick Bilocca

  Segretarju: Jonathan Farrugia

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Kan. Dun Norman Zammit, Arċipriet

  Membri: George Baldacchino, Joseph Grixti u Joe Xuereb

  Quddies

  Ħdud u Festi: 7:00am, 8:30am, 10.00am u 5.30pm

  Sibtijiet: 7:00 am, 8:00 am, 6:30pm

  Ġranet Ferjali: 7:00am, 8:00am, 6:30pm (Ottubru – Marzu); 7:00pm (April – Settembru)

 • Knejjes Filjali

 • Kappella Santa Marija ta’ Birmiftuħ

  Knisja medjevali li kienet l-ewwel knisja parrokkjali tal-post; tinfetaħ kull nhar ta’ Ħadd filgħodu. Din il-kappella, fl-1 ta’ Frar 1970 ingħatat bi “trust” lil “Din l-Art Ħelwa” għal 150 sena.

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Knisja tal-Lunzjata

  Fil-Gudja kien hemm tliet knejjes tal-Lunzjata: l-ewwel waħda kienet fil-qasam “Ta’ Durbies” u llum ma teżistix aktar; it-tieni waħda kienet f’nofs ir-raħal u l-Isqof Alpheran ried li titwaqqa’ u timbena oħra flokha; it-tielet waħda nbniet fl-1754 u llum qed tintuża għal xi laqgħat. Tinfetaħ kull nhar ta’ Ħadd filgħodu. Issir fiha l-Adorazzjoni ta’ l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, il-ġurnata kollha.

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Knisja tal-Madonna ta’ Loretu

  Il-knisja kienet ġa mibnija fl-1550, kif jidher minn arkata li tmiss mal-knisja. Wara l-pesta tas-sena 1676 inbniet mill-ġdid u ġiet restawrata fis-sena 1820. Il-knisja ġiet milquta mill-bombi fil-gwerra u nfetħet mill-ġdid fl-1943 wara li sarulha t-tiswijiet meħtieġa. Tintuża għaż-żwiġijiet, u tinfetaħ kull nhar ta’ Ħadd filgħodu.

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Knisja ta’ Santa Katerina

  Il-knisja hi qadima ħafna : dik li hemm illum inbniet fl-1661 u qed tintuża biss biex fiha jinżamm xi armar tal-festa.

 • Rettur

  L-Arċipriet