L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Gżira

 • Fl-10 ta’ Lulju 1902 xi baħrin fis-sakra kienu tefgħu ġebla lil niċċa tal-Madonna tal-Karmnu li kienet ma’ ħajt ta’ dar quddiem il-pont tal-Gżira, u l-ġebla baqgħet imwaħħla mal-ħġieġa tal-kwadru; dan wassal biex timbena kappella żgħira ftit ‘il bogħod u ġiet magħrufa bħala l-kappella tal-Madonna tal-Ġebla. Din il-kappella saret parrokkjali fl-1921 u n-nies tal-post bdew iħabirku ħa timbena knisja akbar, dedikata lill-Madonna tal-Karmnu.

  Numru Tal-Parruċċani: 7,000

  Numru Tal-Familji: 2,600

 • Knisja Parrokkjali Tal-Madonna Tal-Karmnu

  Data tad-Dedikazzjoni 23 ta’ Mejju 1959

 • Kappillan

  Dun Gordon Refalo

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Domus Curialis

  119, Triq Manoel De Vilhena

  Gżira GŻR 1016

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn:

  09.00 am – 10.30 am

  4.30 pm – 06.00 pm

  Il-Ġimgħa:

  09.00 am – 10.30 am

 • Telefon

  21335841

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Gordon Refalo, Kappillan
  Dun Darren Pace
  Dun Joseph Calleja
 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Gordon Refalo, Kappillan

  Moderatur: Sur Aldo Fenech

  Segretarja: Ms Miriam Campbell

 • Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Gordon Refalo, Kappillan
  Membri: Ms Marlene Briffa, Sur Paul Camilleri u s-Sur Richard Beck
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.15, 9.30 u 11.00 am; 6.00 pm (xitwa), 6.30 pm (sajf)

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.00 pm u 6.30 pm

  Ġranet Ferjali: 6.45, 7.30, 8.30 am u 6.00 pm (xitwa) , 6.30 pm (sajf), 7.00pm (għas-6 ġimgħat wara l-Għid)

 • Knejjes Oħra

 • Kappella ta’ Stella Maris College

  L-iskola li l-Freres kienu fetħu f’Villa Schinas fl-1904 ċkienet ħafna għat-tfal li żdiedu sew, għalhekk fl-1938 fetħu skola ġdida fil-Gżira. Fl-1959 il-kappella infetħet għan-nies li jgħixu f’dawn in-naħiet; fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

 • Rettur

  Br Austin Gili FSC

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 09.15 am

  Sibtijiet: 06.30 pm

 • Knisja tar-Redentur

  Il-knisja nbniet minn ċertu Albert Grixti mingħajr il-permess ta’ l-awtoritajiet ekklesjastiċi, iżda dawn taw permess li tinfetaħ meta ngħatat lis-Sorijiet Agostinjani li fetħu skola fil-qrib. Illum is-sorijiet fetħu skola ġdida u l-knisja qed tieħu ħsiebha l-parroċċa.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Parroċċa tal-Gżira

  Indirizz:

  22, Triq Carlo Manchè, Gżira

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  6.00am – 11.00pm