L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Ħamrun (Immakulata Kunċizzjoni)

 • Meta l-inħawi bejn il-Ħamrun u Gwardamanġa bdew jimtlew bin-nies, inħasset il-ħtieġa li tinbena knisja f’dawk l-inħawi u bit-tħabrik ta’ Dun Edgar Vella telgħet il-knisja li hemm illum u saret knisja parrokkjali fl-1968.

 • Numru Tal-Parruċċani: 3,702

  Numru Tal-Familji: 1,464

 • Knisja Parrokkjali Tal-Kunċizzjoni

  Data tad-dedikazzjoni 28 ta’ Mejju 1988

 • Kappillan

  Dun Mario Mifsud

 • Uffiċċju Parrokkjali

  54 Triq Manwel Magri
  Ħamrun ĦMR 1871
 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn, l-Erbgħa, l-Ġimgħa

  09.00am – 10.00 am

  04.30am – 05.45 pm

  Is-Sibt

  09.00am – 10.00 am

 • Telefon

  21232643

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Mario Mifsud, Kappillan
  Mons. Joe Bajada
  Dun Charles Bugeja
  Mons. Ġużepp Mifsud Bonnici
  Dun Hector M. Scerri

 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Sur Carmel Conti
  Segretarja: Ms Maryanne Zerafa
 • Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Mario Mifsud Kappillan
  Segretarju: Sur Mark Bajada
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 06.30, 08.00, 09.30, 11.00 am ; 06.30 pm.

  Sibtijiet Filgħaxija: 06.30 pm

  Ġranet Ferjali: 06.15, 07.15, 08.15 am ; 06.30 pm

 • Knisja tar-Reliġjużi

 • Knisja ta’ San Franġisk

  Il-Patrijiet Franġiskani fetħu Kappella żgħira fil-Ħamrun fl-1947, iżda malajr ħassew il-ħtieġa li jkollhom knisja akbar ħa jagħmlu tajjeb għall-ħtiġijiet spiritwali tan-nies fil-qrib. Il-knisja bdiet timbena fl-1952 u ġiet konsagrata fl-1955. Fil-knisja hemm miqjuma x-xbieha tal-Madonna tas-Sokkors Perpetwu. Fil-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

  Data tad-Dedikazzjoni 25 ta’ Mejju 1955

 • Rettur

  P. Joseph Magro OFM

 • Telefon

  21234316 – 21241833

 • Indirizz

  Patrijiet Franġiskani
  Triq Villambrosa
  Ħamrun ĦMR 1122
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 06.00, 07.30, 09.00 am , 12.00

  Sibtijiet Filgħaxija: 06.30 pm

  Ġranet Ferjali: 06.00, 07.00 , 08.30 am u 06.30 pm

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Parroċċa Kunċizzjoni Ħamrun

  Indirizz:

  Triq Manwel Magri, Ħamrun

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7.00am-8.00pm
  Is-Sibt: 8.00am – 12.00pm