L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Ħamrun (San Gejtanu)

 • Meta l-Ħamrun kiber ħafna, iż-żewġ knejjes antiki li kien hemm, dik tas-Samra u dik ta’ Nuzzu, ma kienux biżżejjed għall-ħtiġiet tan-nies, u għalhekk bdiet tinbena knisja ġdida li, fuq xewqa ta’ l-isqof ta’ dak iż-żmien, Mons. Gaetano Pace Forno, ġiet dedikata lil San Gejtanu ta’ Thiene. Il-knisja bdiet tintuża fl-1875 u saret knisja parrokkjali 1881.

 • Numru Tal-Parruċċani: 6,000

  Numru Tal-Familji: 2,100

 • Knisja Parrokkjali Ta’ San Gejtanu Ta’ Thiene

  Data tad-dedikazzjoni 26 ta’ Settembru 1930

 • Kappillan

  Dun Walter Cauchi

 • Uffiċċju Parrokkjali

  3, Triq T. Caruana Demajo

  Ħamrun ĦMR 2043

 • Ħinijiet ta’ l-Uffiċċju

  It-Tnejn, l-Erbgħa, l-Ġimgħa

  4.00 pm – 5.30 pm

 • Telefon

  21238593 Uffiċċju

  Mobile: 7993 0470

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Walter Cauchi, Kappillan
  Dun Joe Gatt, Viċi Kappillan
  Dun Nikol Debono Montebello

  Mons. Lawrence Gatt
  Dun Tancred Sultana

  Dun Salv Vella

  Dun Andrew Borg

  Dun Kevin Schembri

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President:  Dun Walter Cauchi, Kappillan

  Moderatur:  Sur John Grech

  Segretarju: Sur Dione Spiteri 

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Walter Cauchi, Kappillan

  ​Segretarju: Sur John Saliba

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.30, 9.00, 11.00 am ; 6.00 pm

  Sibtijiet: 7.00 am, 9.00am, 6.30 pm, 7.45 pm

  Ġranet Ferjali: 7.00, 9.00 am u 12.00 (barra Lulju Awissu Settembru) u 6.30 pm

 • Knejjes Filjali

 • Knisja tad-Duluri

  Fl-1951 il-knisja bdiet bħala oratorju għat-tagħlim tad-duttrina mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija f’post mogħti mid-ditta Farsons; aktar tard dik is-sena ngħata permess biex tinbena knisja fil-post: fiha llum jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

 • Rettur

  Dun Salv Vella

 • Telefon

  21238359 jew 21231119

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00 am, 8.30 am, 11.30 am

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm

  Ġranet Ferjali: 7.15 am u 7.00 pm

 • Kappella tal-Midalja Mirakuluża

  Il-kappella hi parti mid-Dar Ċentrali tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija (MUSEUM) bdiet tinbena fl-1958 u nfetħet għan-nies fl-1964. Fiha jinstabu l-fdalijiet ta’ San Ġorġ Preca u tal-Qaddej t’Alla Ewġenju Borġ.

 • Rettur

  Dun Kevin Schembri

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00 am

  Ġranet Ferjali: 7.30 am u 6.00 pm

 • Knisja tal-Madonna tas-Samra

  Fil-knisja hi meqjuma xbieha tal-Madonna ta’ Atoċja, venerata fil-knisja tad-Dumnikani f’Madrid. Il-kopja nġiebet Malta minn Madrid fl-1631 u nbniet knisja għaliha fuq l-għolja ta’ Braksja. Fil-bidu tas-seklu li għadda, il-knisja kienet tinżamm magħluqa. Iżda reġa’ fetaħha San Ġorġ Preca. Illum tinfetaħ kuljum u fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

 • Rettur

  Dun Andrew Borg

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00 am u 10.15 am

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm

  Ġranet Ferjali: 8.00 am

 • Knisja ta’ Nuzzu (Santu Nuzzu)

  Il-knisja hi dedikata lill-Madonna tal-Portu Salvu; infetħet għall-kult fl-1745 u għamlet żmien bħala viċi parroċċa għan-nies ta’ l-inħawi, sakemm inbniet il-knisja ta’ San Gejtanu. Fi żmien il-gwerra fid-dar ħdejha kienu rifuġjati l-patrijiet Tereżjani ta’ Bormla wara li l-knisja u l-kunvent tagħhom intlaqtu mill-bombi. Fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

 • Rettur

  Il-Kappillan

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Knisja ta’ Santu Nuzzu

  Indirizz:

  High Street, Ħamrun

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  Mit-Tnejn sas-Sibt:

  8.00am-6.00pm