L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Kalkara

 • Meta l-Kalkara bdiet timtela bin-nies, fl-1890, inbniet knisja dedikata lil San Ġużepp: din il-knisja li ġiet konsagrata fis-sena 1921, iġġarfet bil-bombi fil-gwerra u flokha inbniet oħra f’post aktar ċentrali. Il-Kalkara saret parroċċa fl-1897.

 •  

  Numru Tal-Parruċċani: 3,010

  Numru Tal-Familji: 1,000

 • Knisja Parrokkjali Ta’ San Ġuzepp

  Data tad-Dedikazzjoni 12 ta’ Diċembru 1954

 • Kappillan

  Dun Brian Gialanze’

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Misraħ Arċisqof Gonzi,

  Kalkara KKR1511

 • Ħinijiet ta’ l-Uffiċċju

  L-Erbgħa:
  4.30pm – 5.30pm
  Is-Sibt:
  9.00 – 11.00am
  B’appuntament – ċempel 79201361
 •  

 • Telefon

  21826438

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Brian Gialanze’, Kappillan
  Mons Pawl Raggio
  Dun John Berry
 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President:  Dun Brian Gialanze’, Kappillan
  Moderatur: Sur John Genovese
 • Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President Dun Brian Gialanze’, Kappillan
  Membri Sur Martin Navarro, Sur Victor Delceppo
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.30, 10.30 am ; 5.30 pm (xitwa) ; 6.00 pm (sajf)

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm (xitwa) ; 6.30 pm (sajf)

  Ġranet Ferjali: 7.30 am (matul l-iskola); 8.00 am (Sibtijiet u vaganzi tas-sajf) 6.00 pm (xitwa) ; 6.30 pm (sajf)

 • Kappelli Filjali

 • Kappella ta’ Wied Għammieq

  Il-morda tal-kolera li fl-1837 mietu fil-fortizza tar-Rikażli ġew midfuna f’ċimiterju li tħejja malajr għalihom; fl-1878 iċ-ċimiterju ġie rranġat u sar ċentru ta’ devozzjoni lejn l-erwieħ.

 • Rettur

  Kappillan

 • Kuratur

  Sur Manwel Calleja

  Telefon

  21690339

 • Quddies

  Ħdud: 11.30 am

 • Kappella tas-Salvatur

  Fuq l-għolja tas-Salvatur bejn id-daħliet ta’ l-Irnella u tal-Kalkara kien hemm kappella antika ħafna li ġġarfet fi żmien l-Assedju l-kbir; inbniet mill-ġdid fl-1651 u, fi żmien il-gwerra, wara li ġġarfet il-knisja ta’ San Ġużepp, serviet bħala knisja parrokkjali.

  Quddies

  L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: 9.00 am

  Ħdud: 7.00 pm

 • Knisja Tal-Patrijiet Kapuċċini

 • Knisja ta’ Santa Barbara magħrufa bħala Santa Liberata

  Fl-1736 il-Kapuċċini bdew jibnu kunvent u knisja fit-triq bejn Ħaż-Żabbar u l-Kalkara; ix-xogħol tlesta fl-1743 u fit-2 ta’ Awissu ta’ l-istess sena l-knisja ġiet imbierka u u miftuħa għan-nies. Fl-1750 il-fdal tal-martri Santa Liberata ġie mogħti lill-patrijiet mill-Papa Benedittu XIV. FIl-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

  Data tad-Dedikazzjoni 18 ta’ Gunju 1747

 • Rettur

  Patri Effie Mallia OFM Cap

 • Telefon

  21825724 – 21800612

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.00 u 10.00 am

  Sibtijiet filgħaxija: 6.00 pm (xitwa); 6.30 pm (sajf)

  Ġranet Ferjali: 6.45 am; 6.00pm (xitwa); 6.30 pm (sajf)

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella tas-Salvatur

  Indirizz:

  Triq is-Salvatur, Kalkara

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  9.00am – 10.30am
  4.00pm -5.00pm

  Knisja ta’ Santa Barbara magħrufa bħala Santa Liberata

  Indirizz:

  Triq il-Knisja, Kalkara

  Il-Ġimgħa:

  9.00am-10.00am
  4.00pm – 5.30pm