L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Marsa (Trinità Qaddisa)

 • Il-Knisja tat-Trinità Qaddisa flimkien mal-kunvent tal-Kapuċċini fil-Marsa inbnew mis-Sur Lorenzo Balbi u martu. Il-Marsa saret parroċċa fid-19 ta’ April 1913.

 • Numru Tal-Parruċċani: 4,200

  Numru tal-Familji: 1,100

 • Knisja Parrokkjali Tat-Trinità Qaddisa

  Data tad-Dedikazzjoni 19 ta’ April 1917

 • Kappillan

  P. Dominic Mangani O.F.M. Cap.

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Triq Balbi, Il-Marsa

  MRS 1815

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn u l-Ġimgħa:

  9.00 – 10.00am

  7.00 – 7.30pm

 • Telefon

  2124 6516

 • Komunità tal-Kapuċċini

  P. Dominic Mangani OFMCap, Kappillan

  P. Ġwakkin Mercieca OFM Cap

  P. Wistin Attard OFMCap

  P. Carmel Dimech OFMCap

  P. Mario Attard OFMCap

  P. Jethro Bajada OFMCap

  P. Ivan Scicluna OFMCap

  Kunsill Pastorali Parrokkiali

  President: P. Dominic Mangani O.F.M. Cap., Kappillan

  Moderatur: Ms Mary Attard

  ​Segretarju: Ms Annie Pisani

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.30, 9.00, 11.30am u 6.00pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00pm

  Ġranet Ferjali: 6.00, 7.00, 8.30am; 6.00pm (xitwa); 6.00, 7.00, 8.30am; 6.30pm (sajf)

 • Knejjes u Kappelli Filjali

 • Kappella tal-Qalb ta’ Ġesù

  Fl-1875 kien hemm il-ħsieb li tinbena belt u tissejjaħ Albert Town f’ġieh il-prinċep Albert, ir-raġel tar-Reġina Vittorja : il-ħsieb ma rnexxiex għal kollox, għalkemm numru ta’ familji marru joqogħdu ħdejn il-knisja tal-Qalb ta’ Ġesù li nbniet għal dik il-belt ġdida. Fl-1951, il-knisja ġiet fdata lill-patrijiet Kapuċċini tal-Marsa.

 • Rettur

  P. Ġwakkin Mercieca OFMCap

 • Quddies

  L-Erbgħa, il-Ġimgħa u s-Sibt: 5.30pm

 • Knisja tal-Madonna “Ta’ Ċeppuna”

  Hi knisja antika li għamlet żmien mitluqa.

 • Knisja tal-Madonna tal-Grazzja “Ta’ Ċejlu”

  Il-knisja, magħrufa bħala l-knisja ta’ Ċejlu, inbniet fl-1870 biex taqdi l-ħtiġijiet spiritwali tal-ħaddiema tal-port u tal-ftit nies li kienu jgħixu fil-Marsa dak iż-żmien.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Parroċċa Trinita’ Qaddisa

  Indirizz:

  Oratorju, dħul minn Triq Balbi, Marsa

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:
  9am – 11.30am