L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Mellieħa

 • Knisja Parrokkjali Tat-Twelid Tal-Verġni Marija

  Data tad-Dedikazzjoni 22 ta’ Mejju 1867

 • Il-Mellieha hi waħda mill-għaxar parroċċi msemmija f’dokument tas-sena 1436, imma spiċċat minn parroċċa meta tbattlet min-nies minħabba l-biża’ tal-furbani. Iżda d-devozzjoni għas-santwarju tal-Madonna, l-eqdem wieħed f’pajjiżna, ma spiċċax fix-xejn. Il-Mellieħa reġgħet saret parroċċa fl-1844, u fil-5 ta’ Settembru 1883 tbierket l-ewwel ġebla tal-Knisja l-ġdida mill-Kappillan Dun Franġisk Mallia Magri. Il-Knisja tbierket mill-Isqof Pietru Pace fil-5 ta’ Settembru 1897. Din ġiet konsagrata mill-Isqof Mawru Caruana fit-18 ta’ Frar 1930.

  Numru ta’ Parruċċani: 10,032

  Numru ta’ Familji: 2,100

 • Arċipriet

  Dun Joe Caruana

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Misraħ il-Parroċċa,

  Mellieha MLĦ 1071

 • Ħinijiet tal-Ftuħ

  It-Tnejn u l-Ħamis:

  4.30 – 6.00 pm

  Is-Sibt:

  9.30 – 11.00 am

 • Telefon

  21 52 34 49

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Joe Caruana, Arċipriet
  Dun Mario Dimech, Viċi
  Mons. Mosè Debono
  Dun Joe Farrugia

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Joe Caruana, Arċipriet

  Moderatur: Mrs Nancy Buttiġieġ

  Segretarja: Ms Maria Bartolo

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Joe Caruana, Arċipriet

  Segretarja: Ms Maria Bartolo

  Membri: Sur Sammy Borg, Sur Charles Aquilina u s-Sur Alfred Mifsud

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 a.m.; 5.00 p.m.

  Sibtijiet: 6.30, 7.30, 8.30 a.m.

  Ġranet Ferjali: 6.30, 7.30, 8.30 a.m.; 6.30 p.m.

 • Knejjes Filjali

 • Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

  Is-santwarju hu s-Santwarju Marjan l-aktar antik f’pajjiżna u għadu sa llum ċentru ta’ pellegrinaġġi; fih jistgħu jsiru żwiġijiet. Ġie restawrat bejn l-1999-2000.

 • Rettur

  L-Arċipriet

  Telefon

  21 522 510

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 10.00 a.m. (bl-Ingliż)

  Is-Sibt: 6.00, 7.30 p.m. (barra)

 • Kappella tal-Madonna tal-Fidwa f’Selmun

  Il-kappella tal-palazz ta’ Selmun kienet tintuża biex in-nies tal-post ikollhom Quddiesa fil-Ħdud u l-festi, izda fl-1976 il-palazz ittieħed minn kumpannija ingliża li bniet lukanda miegħu. Fl-1981 il-lukanda għaddiet f’idejn kumpanija ġermaniża. Il-kappella tal-palazz ma baqgħetx tintuża għall-ħtiġijiet tan-nies ta’ Selmun, u għalhekk inbniet kappella oħra ftit ‘il bogħod; fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Rettur

  Dun Ġwann Galea B.A., Lic.D.

 • Telefon

  21 57 57 40

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.00 am; 5,30 pm (xitwa), 6.00 pm (sajf)

  Sibtijiet: 5.30, 6.30 pm(xitwa); 7.00, 8.00 pm(Lulju u Awissu); 6.00, 7.00 pm (April – Ġunju u Settembru – Ottubru)

 • Dawn huma l-quddies kollu li jsir fis-sajf fil-postijiet ta’ villeġjatura:

  Ramlet il- Qortin

  Quddies li jsir barra jew f’xi garaxx fl-inħawi

  Mill-aħħar Sibt ta’ Mejju: 7.30pm

  Mill-ewwel t’Awwissu: 7.00pm

  Mill-ewwel ta’ Settembru: 6.30pm

  Il-Quddies ikompli sal-aħħar ta’ Diċembru.

  Ramla tat-Torri l-Abjad

  Mill-ewwel Ħadd ta’ Lulju sal-aħħar Sibt ta’ Settembru: 6.30pm

  Little Armier

  Mit-30 ta’ Ġunju sal-aħħar Sibt ta’ Settembru: 7.45pm

  Brother’s De La Salle – Santa Marija Estate

  Il-Freres fit-tarf ta’ Wied Żejtuna fetħu novizzjat li llum qed jintuża bħala dar ta’ l-irtiri; fis-sajf fil-kappella tad-dar issir Quddiesa s-Sibt filgħaxija għan-nies li jmorru hemm.

  Telefon

  21 52 15 21

  Indirizz

  Dar Santa Marija,

  Ix-xatt ta’ Santa Marija,

  Mellieħa MLĦ 2771

  Il-quddies isir mill-ewwel Sibt ta’ Lulju sat-tieni Sibt ta’ Settembru: 8.00pm

  Luna Complex

  Il-quddies isir mill-ewwel Ħadd ta’ Lulju sal-aħħar Ħadd ta’ Settembru: 7.30pm

  (Il-ħin tal-quddies jista jvarja minħabba ċirkustanzi differenti)

  L-Għadira Caravan Site

  Is-Sibt:
  7.00pm