L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Mosta

Għalkemm Mons. Dusina, fir-rapport taż-żjara pastorali tiegħu fl-1575 ħalla miktub li l-Mosta kienet parroċċa; fil-fatt saret parroċċa fl-1608, u n-nies tar-raħal minnufiħ bdew jaħsbu għall-bini tal-knisja ġdida fuq il-pjanta ta’ Tumas Dingli. Din il-knisja twaqqgħet biex timbena l-knisja li hemm illum fuq disinn tal-Perit Ġorġ Grognet de Vasse.

Numru ta’ Parruċċani: 20,000

Numru ta’ Familji: 7,000

Bażilika Arċipretali ta’ Santa Marija

Data tad-dedikazzjoni: 15 ta’ Ottubru, 1871

Arċipriet

Dun Sebastian Caruana

Uffiċċju Parrokkjali

15 Triq il-Knisja,

Mosta MST 2015

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Erbgħa:

9.00 – 11.00am
4.30 – 6.00pm

Il-Ġimgħa:

4:30 – 6:00 pm

Is-Sibt:

9:00 – 11:00 am

Telefon

2143 3826

E-mail

parrocca.mosta@maltadiocese.org

Website

www.mostachurch.com

Facebook

Mosta Parish

Presbiterju Parrokkjali

Dun Sebastian Caruana, Arċipriet
Dun Antoine Borg
Dun Salvu Borg
Mons Mario Camilleri
Dun Rafel Demartino
Dun Sergio Fenech, Segretarju
Mons Angelo Grech
Dun Gwann Sammut
Dun Pawl Sciberras
Dun Edgar Vella
Dun Willie Vella
Dun André Zaffarese

Saċerdoti oħra residenti fil-parroċċa

Dun Manwel Camilleri
Dun David Muscat

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Dun Sebastian Caruana, Arċipriet

Moderatur: Sur Joe Deguara

​Segretarju: Ms Mariosa Micallef

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

President: Dun Sebastian Caruana, Arċipriet

Segretarju: Sur Albert

Chairperson: Sur Sebastian Mangion

Quddies

Ħdud u Festi: 6:00, 7:00, 8:00, 9:30, 11:00am; 5:30pm

Sibtijiet Filghaxija: 5:00pm – 6:30pm

Granet Ferjali: 6:00, 6:30, 7:00, 7:45, 8:30am; 6:30pm

Żoni Pastorali

(imwaqqfin b’digriet tas-17 Ottubru 1988)

Il-Bidnija

Il-knisja tal-Bidnija nbniet fl-1920 u giet dedikata lill-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù , Marija u Ġużeppi; fl-1991 il-knisja saret ċentru ghall-attivitajiet pastorali.

Rettur

Dun Rafel Demartino

Familji: 62

Quddies

Ħdud u Festi: 11:00am

Ġranet Ferjali: 6:00pm (xitwa); 6:30pm (sajf)

Ta’ Mlit

Il-kappella hi dedikata lil Marija Omm il-Knisja u ġiet imbierka fit-30 ta’ Ottubru 1998. Id-Dar tad-Duttrina tlestiet f’Settembru 1999.

Rettur

Dun André Zaffarese

Familji: 700

Quddies

Ħdud u Festi: 9:00am, 10:30am

Sibtijiet filgħaxija: 6:00pm

Ġranet Ferjali: 7:15am 6:00pm

San Andrija

Iċ-Ċentru infetaħ fl-1991.

Rettur

Dun Antoine Borg

Familji: 400

Quddies

Ħdud u Festi: 8:00am

Ġranet Ferjali: 6:00pm

Santa Margerita Verġni u Martri

Iz-żona għandha kappella ddedikata lil Ġesù Feddej li tinsab fi Triq il-Midbaħ.

Rettur

Dun Salv Borg

Familji: 650

Quddies

Ħdud u Festi: 9.00am

Ġranet Ferjali: 6.30pm

Knisja Santa Margerita

Il-knisja hi antika ħafna u magħha hemm iċ-ċimiterju fejn indifnu dawk li mietu bil-pesta tal-1592.

Knejjes u Kappelli Filjali

Knisja ta’ San Anton Abbati

Il-knisja nbniet fl-1657 flok knisja oħra li kienet nbniet fl-1575.

Knisja ta’ San Silvestru

Il-knisja nbniet fl-1657; illum fiha jiġu mfakkra d-dehriet tal-Madonna f’Lourdes.

Quddies

Ħdud u Festi: 7:30am

Knisja ta’ San Leonardu

Din il-knisja nbiet fl-1659 flok knisja oħra li kienet teżisti fi zmien il-viżta pastorali ta’ Mons. Dusina fl-1575. Fiha ssir is-supplika tal-Madonna ta’ Pompej fit-8 ta’ Mejju.

Knisja tal-Kunċizzjoni

Il-knisja nbniet fl-1658, u reġgħet inbniet fl-1965 wara li ġiet meqruda mill-bombi fl-aħħar gwerra.

Knisja tal-Viżitazzjoni (Ta’ Wejda)

Il-knisja nbniet fl-1610: iġġarfet bil-gwerra, iżda reġgħet inbniet meta ntemmet il-gwerra.

Quddies

Ħdud u Festi: 8:30am

Knisja tal-Isperanza

Il-knisja nbniet fl-1761 fuq għar fejn skond it-tradizzjoni xebba minn Burmarrad staħbiet biex ma taqax f’idejn xi furbani Misilmin.

Rettur

L-Arċipriet

Quddies

Ħdud u Festi: 9:00 am
Ġranet Ferjali: 8:30 am

Knisja ta’ San Pawl l-Ewwel Eremita

Din il-knisja tinsab f’Wied il-Għasel. Fiha ssir festa ta’ San Pawl l-ewwel eremita, u tal-         Verġni Marija Omm il-Grazzja.

Kappella ta’ Santa Marija (Ta’ Żejfi)

Triq il-Missjunarji Maltin, Mosta
Tinsab fl-inħawi tal-besbiżija. Mibnija mill-ġdid minn Dr Giovanni Maria Camenzuli fl-              1607.

Knisja tal-Kunċizzjoni (Ta’ Qali)

Triq Durumblat, Mosta

Kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu’

Triq it-Torri, Mosta

Quddies

Ħdud u Festi: 7:00 pm

Kappelli tar-Reliġjużi

Kappella ta’ Santa Monika

Is-Sorijiet Agostinjani fetħu dar fil-Mosta fl-1929, iżda tant kibret il-ħidma tagħhom li ħassew il-ħtieġa li jibnu istitut ġdid fl-1952. il-kappella ta’ l-istitut hi miftuħa għan-nies.

Quddies

Ħdud u Festi: 7:00am, 8:30am

Sibtijiet: 6:30am; 6:30pm

Ġranet Ferjali: 6:30am

Kappella Madonna tal-Karmnu

Is-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù fetħu d-dar “Pax et Bonum” fil-Mosta fl-1961 bħala dar għall-anzjani.

Quddies

Ħdud u Festi: 6:30, 9:30am

Ġranet Ferjali: 6:30, 9:00am

Kappella tal-Adorazzjoni

Mustina

Indirizz:

Sorijiet tal-Bon Pastur
Dar Sta Euphrasia,
Triq Ġwanni XXIII,
Mosta, MST 1123

Ħinijiet tal-Ftuħ:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (barra l-Ħamis):
8:30am – 9:00pm

Il-Ħamis u s-Sibt:
8:30am – 6:00pm