L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Qawra (Buġibba)

L-inħawi tal-Qawra u Buġibba marbutin ma’ San Pawl il-Baħar, raw żvilupp mgħaġġel fil-popolazzjoni. Din iż-żona kienet f’idejn il-komunita’ tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali ta’ San Pawl il-Baħar. Il-quddies għan-nies residenti u tas-sajf, kien isir fil-knisja ċkejkna ta’ San Massimiljan u kappelli oħra. L-idea li tinbena knisja akbar kienet ilha tberren f’moħħ l-awtoritajiet ekklezjastiċi. Fid-29 t’Awwissu 1993 sar it-tberik tal-ewwel ġebla tal-knisja l-ġdida; u tliet snin wara, fis-sajf tal-1996, għalkemm mhux kompletament lesta, beda jsir il-quddies fil-knisja l-ġdida. Il-knisja, fuq pjanta tal-Perit Richard England, hi ddedikata lil San Franġisk t’Assisi u mmexxija mill-Patrijiet Fanġiskani Konventwali. B’digriet tat-8 ta’ Diċembru 2004, il-Qawra ġiet dikjarata parroċċa ddedikata lil San Fraġisk fl-għoti tal-pjagi.

Popolazzjoni: 13,678

Familji: 2,500

Kappillan

Patri Andrew Galea OFM Conv.

Uffiċċju Parrokkjali

Kunvent ta’ San Franġisk,

Triq Annetto Caruana

Qawra SPB 1211

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Erbgħa:

4:30 – 6:00 pm

Is-Sibt:

9:30 – 11:00 am

Website

www.qawrachurch.com

Facebook

Parrocca Qawra San Franġisk

Imejl

parrocca.qawra@maltadiocese.org

Telefon

21 577088

Saċerdoti

Rev. Andrew Galea OFM Conv, Kappillan
Rev. Christopher Galdes OFM Conv
Rev. Thomas Calleja OFM Conv
Rev. George Buttigieg OFM Conv
Rev. Jacob Kurishummootil OFM Conv

Quddies

Ħdud u Festi: 8:00 am, 9:30 am, 11:00 am (bl-Ingliż); 6:30 pm

Sibtijiet filgħaxija: 6:30 pm

Ġranet Ferjali: 7:30, 8:30 am; 6:30 pm

Knisja ddedikata lil San Massimilianu Kolbe

Din il-Knisja toffri servizzi reliġjużi lir-residenti ta’ Buġibba.

Indirizz

St Simon Str,

Bugibba SBP 2572

Telefon

2157 3619

Rettur

Patri Francis Deguara OFM Conv

Quddies

Xitwa:

Ħdud u Festi: 9:00 am; 7:00 pm

Sibtijiet: 8:00 am; 7:00 pm

Ġranet Ferjali: 8:00 am

Sajf:

Ħdud u Festi: 7:30 am, 9:00 am; 7:00 pm

Sibtijiet: 8:00 am; 5:30 pm; 7:00 pm

Ġranet Ferjali: 8:00 am; 7:00 pm